Dagens Næringsliv

Åpne i appen

Åpne

Avskiltede advokater

Tekst
Foto
Oslo / Bergen

Advokater som mister advokatbevillingen kan være tilbake i rettssalen kort tid etter at de er avskiltet. – Det kreves bedre vandel av en drosjesjåfør enn av en advokat, sier advokat John Christian Elden.