Dagens Næringsliv

Åpne i appen

Åpne
Hannah Eshete Wilhelmsen har arvet en betydelig eierposisjon i Wilh. Wilhelmsen-imperiet, som består av det børsnoterte skipsfartskonglomeratet Wilh. Wilhelmsen Holding og ytterligere milliardverdier investert i eiendom, verdipapirer og fond.

Hannah Eshete Wilhelmsen har arvet en betydelig eierposisjon i Wilh. Wilhelmsen-imperiet, som består av det børsnoterte skipsfartskonglomeratet Wilh. Wilhelmsen Holding og ytterligere milliardverdier investert i eiendom, verdipapirer og fond.

Hun går til sak for å få kontroll over egen shippingarv

Tekst
Foto
Oslo

Shippingarving Hannah E. Wilhelmsen (28) føler seg umyndiggjort av familien etter farens død. Nå går den nest største aksjonæren i Wilh. Wilhelmsen rettens vei for å få kontroll over egne milliardverdier.