Dagens Næringsliv

Åpne i appen

Åpne
Hannah Eshete Wilhelmsen har arvet en betydelig eierposisjon i Wilh. Wilhelmsen-imperiet, som består av det børsnoterte skipsfartskonglomeratet Wilh. Wilhelmsen Holding og ytterligere milliardverdier investert i eiendom, verdipapirer og fond.

Hannah Eshete Wilhelmsen har arvet en betydelig eierposisjon i Wilh. Wilhelmsen-imperiet, som består av det børsnoterte skipsfartskonglomeratet Wilh. Wilhelmsen Holding og ytterligere milliardverdier investert i eiendom, verdipapirer og fond.

Hun går til sak for å få kontroll over egen shippingarv

Tekst
Foto
Oslo

Shippingarving Hannah E. Wilhelmsen (28) føler seg umyndiggjort av familien etter farens død. Nå går den nest største aksjonæren i Wilh. Wilhelmsen rettens vei for å få kontroll over egne milliardverdier.

Konflikten mellom shippingarvingene Hannah Eshete Wilhelmsen og fetteren Thomas Wilhelmsen får nå sitt utløp i rettsvesenet. De to største enkelteierne av den børsnoterte rederigruppen Wilh. Wilhelmsen asa står på hver sin side i en privat feide om kontrollen over Hannah Wilhelmsens holdingselskap Tikal as.

– Dette er det siste jeg ønsket, men jeg ser ikke noen annen utvei enn å gå til søksmål for å få kontroll over min farsarv. Det Thomas gjør, oppleves som galt overfor meg og min farsarv, og ikke minst overfor min fars vilje.

Hannah