Inn fra kulden

Tekst

Maria Amelie (29) ga de papirløse i Norge et ansikt. Så ble hun arrestert og sendt ut av landet. Nå er hun tilbake for godt.