Dagens Næringsliv

Åpne i appen

Åpne

I-podene

Tekst

Blir de hyperaktive, aggressive og flate i følelseslivet, eller er det å ta fra små barn nettbrettet det samme som å nekte dem fargeblyanter og papir?

Fakta:

Generasjonsskille
Digitalt innfødte
Generasjonen som er oppvokst med internett. De tar teknologien for gitt og bruker nettet som et sted for sosial samhandling. Lite opptatt av personvern.
Digitale innvandrere
Oppvokst i en tekstbasert kultur. De setter pris på ny teknologi, men strever med å forstå den fullt ut.