Den tyske ZEW-indeksen regnes for å være en ledende indikator for den økonomiske utviklingen i eurosonen fremover. Januar-tallene kan skape bekymring. 

Underindeksen som måler tyskernes fremtidstro falt 6,2 poeng fra januar til februar i år. Nå er indeksen på 10,4 poeng. 

På forhånd var det ventet at indeksen skulle falle til 15,0 poeng, ifølge estimater innhentet av Bloomberg News, melder TDN Finans. 

– Det økonomiske klimaet i Tyskland er markant forverret, sier Zew-leder professor Achim Wambach i en pressemelding.

Wambach peker på flere årsaker til fallet i forventninger. 

– Fallet henger trolig sammen med skuffende tall for industriproduksjon, detaljhandel og eksport. Politisk usikkerhet knyttet til brexit, den fremtidige politikken i USA og det betydelige antallet valg i Europa legger også en demper på forventningene, påpeker Wambach. 

Skepsis også for europeisk vekst

ZEW-instituttet peker på at finansmarkedenes forventninger til den økonomiske utviklingen i eurosonen har falt tilsvarende det man nå ser i Tyskland. Den tilsvarende indikatoren for eurosonen har falt med 6,1 poeng til 17,1 poeng.

Dårligere i dag

Heller ikke nåtiden er helt som den burde være for tyskerne, skal man tro indeksen. 

Vurderingen av den nåværende situasjonen falt til 76,4 poeng fra 77,3 måneden før. På forhånd var det ventet en indeks på 77,0.

Dårligere stemning

Indeksen fremkommer ved at inntil 350 investorer og analytikere blir spurt om utsiktene for tysk økonomi det nærmeste halvåret. 

Den siste undersøkelsen blant tyske bedriftsledere er heller ikke lystig. 

 I desember ble den tyske stemningsindeksen IFO klokket inn på sitt høyeste nivå på fire år. En måned senere overrasket indeksen med å falle fra 111,0 til 109,8.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

– Rune Bjerke og de andre banksjefene som jobber med mobile betalingsløsninger har hastverk
DNs kommentator Bård Bjerkholt om Vipps-samarbeidet og hvorfor banksjefene har dårlig tid.
02:45
Publisert: