Norges Banks hovedstyre har på rentemøtet denne uken besluttet å holde renten i ro på 0,50 prosent. Samtidig oppjusteres sentralbankens prognose for renteutviklingen, den såkalte rentebanen.

Den nye prognosen viser en 20/80-sannsynlighet for at neste renteøkning kommer i henholdsvis juni og september, ifølge makroøkonom Jeanette Strøm Fjære i DNB Markets.

– Nå peker det veldig klart mot at renteøkningen kommer i september, sier hun.

På forrige rentemøte ble det signalisert at neste renteheving kommer i desember, noe DNB Markets også har hatt i sine prognoser frem til nå.

– Nå må vi gjøre en ny vurdering, sier Fjære.

Nytt inflasjonsmål

En oppjustert rentebane begrunnes med sterkere vekstutsikter både i Norge og ute i verden samt utviklingen i oljepris og internasjonale renter. Det har vært knyttet spenning til hva sentralbanken skulle si om det nye inflasjonsmålet.

For snart to uker siden slo Finansdepartementet fast at inflasjonsmålet i Norge heretter skal være to prosent. Målet var tidligere 2,5 prosent.

– Det nye inflasjonsmålet bidrar nok litt til å heve rentebanen på kort sikt, mens på lengre sikt bidrar det til å holde renten lavere. Med et lavere inflasjonsmål, skal renten generelt være lavere, sier Fjære.

«Haukete» tone

Seniorøkonom Halfdan Grangård i Handelsbanken Capital Markets mener sentralbanken fremstår som «haukete» med torsdagens signaler.

Begrepene haukete og duete er to oppfatninger om hvor renten skal som følge av den økonomiske utviklingen. Mens haukete betyr at rentene må være høye for å holde bukt med inflasjonen, betyr duete at rentene må holdes lav som følge av lavt inflasjonstrykk.

Ifølge Grangård viser den nye prognosen at en renteheving er fullt priset i september. Han anslår at det før dette er 15 prosent sannsynlighet for renteheving i juni og 30 prosent i august.

– Det korte bildet er litt mer «haukete» enn vi forventet. Vi har hittil sett for oss neste renteheving i desember, sier Grangård.

Han mener det ikke er lagt mye vekt på det nye inflasjonsmålet i torsdagens prognose.

– Det ser ikke ut som det nye inflasjonsmålet på sikt har fått all verdens effekt, sier økonomen.

Utelukker ingenting

Inflasjonsmålet innebærer at Norges Bank skal sette styringsrenten for å sikre en prisstigning (inflasjon) som over tid er nær 2,0 prosent, målt ved konsumprisindeksen.

I februar økte kjerneinflasjonen med 1,4 prosent på årsbasis og 0,8 prosent på månedsbasis.

Joachim Bernhardsen, analytiker i Nordea, mener det nå er en 50/50-sjanse for renteøkning i henholdsvis august og september. Også han synes sentralbanken fremstår som «haukete».

– Norges Bank signaliserer renteøkning i september, men vi skal heller ikke utelukke en enda tidligere renteøkning, skriver Bernhardsen.

Styringsrenten i Norge er renten på bankenes innskudd opp til en viss kvote i Norges Bank. Renten har ligget på 0,50 prosent siden mars 2016. I 2018 er antallet rentemøter økt fra seks til åtte.

Kronen styrket seg på torsdagens nyhet. Én euro kostet før publiseringen 9,56 kroner, mot 9,52 kroner like etter.(Vilkår)

Her er grunnen til at elbilene lar vente på seg
Volkswagen venter til 2020 med neste elbil, men viser i mellomtiden en uten ratt og pedaler.
02:06
Publisert: