Mot slutten av fjoråret var den norske kronen på sitt svakeste nivå siden finanskrisen.

I desember endte gjennomsnittskursen mot euro på 9,8465 kroner. Mange har hatt problemer med å forklare hvorfor den norske kronen ble så svak. Frykt for bolignedtur har vært trukket frem som en viktig faktor.

I januar har kronen, som ventet, styrket seg igjen. Fredag formiddag noteres den til 9,56 kroner.

– To viktige faktorer har gitt oss drahjelp, sier valutastrateg Nils Kristian Knudsen i Handelsbanken Capital Markets.

– For det første har oljeprisen holdt seg høy. Samtidig har vi på starten av året hatt en særnorsk og bred oppgang i pengemarkedsrenter, utdyper han.

Dempet boligfrykt

Knutsen legger til at oppgangen i norske pengemarkedsrenter henger sammen med at Norges Bank har signalisert at renten vil bli satt opp i desember i år.

– Forventningen til norske renter har endret seg litt mer enn forventningene har gjort i Europa – og enda mer enn de har gjort i USA, sier valutastrategen.

Før jul ble frykt for bolignedtur trukket frem som en mulig forklaring på kronesvekkelsen.

– Nå kan det se ut til at den verste frykten har dempet seg. Markedet har nok litt mer tro på at det går mot en myk landing i boligmarkedet, sier Knudsen. ​

Sterke industritall

Sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea Markets viser til at kronen styrket seg umiddelbart på sterke industritall torsdag.

PMI-indeksen, som tar sikte på å fange opp aktivitetsendringene i de norske industribedriftene, steg til 59 i januar, opp fra 57,8 i desember.

Olsen trekker i tillegg frem oljeprisen, som har steget jevnt og trutt. I midten av januar passerte oljeprisen 70 dollar fatet, noe markedet ikke hadde sett siden slutten av 2014.

Fredag formiddagen noteres prisen på nordsjøolje, Brent 1. posisjon, til 69,86 dollar fatet.

– En oljepris som igjen tar seg opp mot 70 dollar fatet gir også grunnstøtte til en mer positiv holdning i markedet til kronen, sier Olsen.

Venter sterkere krone

Både DNB Markets og Nordea Markets venter at kronen vil styrkes gjennom 2018, viser meglerhusenes konjunkturrapporter tidligere i måneden.

Kronen ble markert svekket i fjor høst, til tross for bedre nøkkeltall for norsk økonomi, høyere oljepris og utsikter til raskere renteoppgang.

– Det er vanskelig å finne noen annen årsak til svekkelsen enn bekymring for en boligdrevet svekkelse av økonomien, skriver sjefanalytiker Erik Bruce i rapporten fra Nordea.

Meglerhuset venter at kronen vil styrkes etter hvert som boligprisfallet flater ut, veksten i økonomien tar seg ytterligere opp og ikke minst som følge av at Norges Bank hever renten mot slutten av året.

Renten på tremånederslån i pengemarkedet er den viktigste referanserenten i Norge. Den er utgangspunktet for rentene på mange obligasjonslån og bankenes lån til bedrifter og husholdninger.

Det er renten i pengemarkedet Norges Bank forsøker å styre gjennom endringer i styringsrenten.

Mens tremånedersrenten i dag er på 0,86 prosent, viser fremtidsrentene i pengemarkedet at markedsaktørene venter at tremånedsrenten vil være på over 1,1 prosent i desember i år. Det kan indikere at markedet venter at styringsrenten vil bli satt opp innen året er omme.(Vilkår)

Slik gikk det da Polet åpnet dørene til årets Burgund-slipp
Få årganger har skapt større forventninger. Se hvorfor de er så populære.
03:13
Publisert: