Amerikansk bruttonasjonalprodukt (bnp), som er verdien av alt som produseres av varer og tjenester, og et vanlig mål på det økonomiske aktivitetsnivået, er revidert til et fall på 0,6 prosent i andre kvartal, målt i årlig takt.

Da tallene ble lagt frem i slutten av juli, før revideringen, viste det en nedgang 0,9 prosent. På forhånd var det ventet en nedgang på 0,8 prosent, ifølge en konsensusprognose fra Trading Economics.

Annualisering av veksten fra ett kvartal til det neste betyr at man gjør endringen om til en årlig vekst. Dette er den årlige veksten man vil få hvis den kvartalsvise endringen fortsetter i et helt år.

Fallet kommer etter et fall på 1,6 prosent i første kvartal. Den siste tiden er det stilt spørsmål ved om den amerikanske økonomien allerede er inne i en resesjon, som ofte er definert ved at økonomien faller i to kvartaler på rad.

I det ferske anslaget fra DNB Markets venter de at USA går inn i en resesjon i andre kvartal i 2023. Sjeføkonom Kjersti Haugland venter at det blir en mild resesjon. Den kraftige oppgangen i både lønns- og sysselsettingsveksten har tatt en god del av støyten fra den høye inflasjonen for kjøpekraften til de amerikanske husholdningene, skriver de i anslaget sitt.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.