Amerikansk bruttonasjonalprodukt (bnp), som er verdien av alt som produseres av varer og tjenester, og et vanlig mål på det økonomiske aktivitetsnivået, falt med 0,9 prosent i andre kvartal, målt i årlig takt.

På forhånd var det ventet en oppgang på 0,5 prosent, ifølge en konsensusprognose fra Trading Economics.

Annualisering av veksten fra ett kvartal til det neste betyr at man gjør endringen om til en årlig vekst. Dette er den årlige veksten man vil få hvis den kvartalsvise endringen fortsetter i et helt år.

Fallet kommer etter et fall på 1,6 prosent i første kvartal. Den siste tiden er det stilt spørsmål ved om den amerikanske økonomien allerede er inne i en resesjon, som ofte er definert ved at økonomien faller i to kvartaler på rad.

Avviser resesjon

Seniorøkonom Kyrre Aamdal i DNB Markets mener det likevel ikke er riktig å si at dagens tall betyr at USA er inne i en resesjon.

– Nei, det gjør ikke det. Man snakker om resesjon på en annen måte i USA enn Europa, og dette blir en forenkling av begrepet. Vanligvis pleier det å fastsettes av NBER. De gir et mer nyansert bilde når de skal begrepsfeste om man er i en resesjon eller ikke, sier Aamdal.

Seniorøkonom Kyrre Aamdal i DNB Markets.
Seniorøkonom Kyrre Aamdal i DNB Markets. (Foto: Fartein Rudjord)

National Bureau of Economic Research (NBER) er en uavhengig organisasjon som offisielt fastslår resesjoner i USA.

Den amerikanske sentralbanken Federal Reserve hevet onsdag styringsrenten med nye 0,75 prosentpoeng.

– Powell fikk spørsmål om han mente økonomien var i en resesjon på rentemøtet i går, han svarte nei, fordi det har vært en veldig sterk vekst i sysselsettingen. Dessuten settes bnp-tallene sammen av en rekke bransjer, og gir ikke nødvendigvis et korrekt bilde, sier Aamdal.

Lønnsprisspiral

Tidligere denne uken sa sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i Sparebank 1 Markets til DN at han fryktet at resesjonen allerede var her.

– Vi er inne i en av de mest ekstreme lønnsprisspiralene i historien. For å få ned lønnsveksten til et bærekraftig nivå, vil man være nødt til å få ned antall ledige stillinger, men å få til det uten at arbeidsledigheten øker så mye at vi setter et stort resesjonsstempel på økonomien, det mener jeg er nesten utenkelig, sa Andreassen.

Sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i Sparebank 1 Markets.
Sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i Sparebank 1 Markets. (Foto: Fredrik Solstad)

Samtidig trakk han frem at markedet priser inn at Fed vil avslutte rentehevingene allerede tidlig neste år, for deretter å sette renten ned gjennom året. Det betyr at markedet tror rentetoppen vil bli lavere, og komme langt tidligere, enn Fed-medlemmene selv anslo i juni.

Dette er ikke et godt tegn for økonomien på kort sikt, ifølge Andreassen.

– Det indikerer at markedet tror Feds renteøkninger og innstramningen i finansielle forhold generelt vil kjøle økonomien raskt ned, slik at Fed må kutte renten igjen for å stimulere økonomien allerede tidlig neste år. Den gode nyheten er at man antar inflasjonen vil komme ned, men resesjon er prisen man må betale, sier han.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.