I september var det 110.000 arbeidsledige her til lands, viser sesongjusterte tall fra arbeidskraftundersøkelsen (aku) fra Statistisk sentralbyrå som ble lagt frem onsdag.

Dermed var 4,0 prosent av arbeidsstyrken uten arbeid i september, ifølge undersøkelsen. Det er en nedgang på 0,3 prosentpoeng fra forrige, ikke-overlappende tremånedersperiode.

På forhånd var det ventet at aku-ledigheten skulle være uendret fra august, da 4,1 prosent av arbeidsstyrken var uten arbeid.

Seniorøkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken Capital Markets viser til at han hadde ventet en ytterligere nedgang i aku-ledigheten til 4,0 prosent denne måneden.

Venter at arbeidsstyrken vil vokse

Ifølge arbeidskraftsundersøkelsen gikk det sesongjusterte tallet på sysselsettingen opp med 12.000 personer fra juni til september.

Sysselsettingstallene i SSB sin undersøkelse har tidligere vist seg å være lavere enn sysselsettingstallene i nasjonalregnskapet.

– Nå er det en litt tydeligere oppgang i sysselsettingen. Hvis dette fortsetter vil tallene stemme mer med nasjonalregnskapstallene, sier Hov.

Han trekker imidlertid frem at arbeidsmarkedet fortsatt utvikler seg svakt, da yrkesdeltagelsen i landet fortsatt ligger på bunn-nivået vi nådde etter oljesmellen.

– Det har vært en periode med svak utvikling i arbeidsmarkedet, og det er en del som har trukket seg ut. Nå ser vi at sysselsettingen trekker mer opp igjen, og det er grunn til å tro at deler av yrkesdeltagelsen også vil komme tilbake, sier Hov.

Seniorøkonomen viser til at det betyr at også arbeidsstyrken vil øke fremover.

– En videre nedgang i ledigheten vil derfor gå gradvis. Det er en lenger prosess, sier Hov.

– Nøytrale for Norges Bank

Makroøkonom Jeanette Strøm Fjære i DNB Markets peker på at trenden i ledigheten har vært nedadgående helt siden juli i fjor.

Også hun trekker frem at sysselsettingstallene i arbeidskraftsundersøkelsen har vært svakere enn tallene for sysselsetting i nasjonalregnskapet.

– Men vi legger mer vekt på nasjonalregnskapstallene som viser at sysselsettingen har tatt seg opp gjennom 2017, skriver Fjære i en oppdatering.

Økonomen mener aku-tallene som kom onsdag ikke vil føre til noe endret syn for sentralbanken.

– Tallene er ganske nøytrale for Norges Bank som venter videre nedgang i ledigheten. Vi fortsetter å vente første renteheving i september 2019.(Vilkår)

Bil etter bil fanget på film når de krasjer på det speilglatte føret
Snøkaos førte til at bilene seilte avgårde. Dette førte til 250 trafikkulykker i Vladivostok fredag
01:47 Min
Publisert: