Den totale arbeidsledigheten var på 130.000 personer i november, tilsvarende en ledighetsrate på 4,7 prosent.

Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB), som torsdag publiserte sesongjusterte tall fra Arbeidskraftundersøkelsen for november, fjerde kvartal 2016 og totalt antall registrerte arbeidsledige i fjor.

Det var på forhånd ventet en ledighet på 4,8 prosent i november, ifølge estimater innhentet av Bloomberg News, skriver TDN Finans.

Arbeidsledighetsraten var ned 0,2 prosent fra forrige ikke-overlappende tremånedersperiode.

Ifølge SSB viser sesongjusterte tall at antall sysselsatte var 2.638.000. I prosent av befolkningen var sysselsettingen 66,8.

Høyt utdannede

Antall registrerte ledige med universitets- og høgskoleutdanning økte i 2016 med åtte prosent fra november 2015 til november 2016.

Den registrerte ledigheten blant dem med høyere utdanning økte mest i Vestfold, etterfulgt av Rogaland og Hordaland, skriver SSB. 

På landsbasis var det en særlig sterk økning blant dem med universitets- eller høgskoleutdanning av mer enn fire års varighet.

Blant personer med grunnskoleutdanning som høyeste utdanning var nedgangen i ledigheten fra november 2015 til november 2016 på seks prosent.

- At den generelle utviklingen i sysselsettingen er svak reflekteres også i statistikken fra NAV. Selv om nivået på varsler og permitteringer og oppsigelser har stabilisert seg, er det på et forholdsvis høyt nivå, skriver seniorøkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken Capital Markets i meglerhusets morgenrapport.

Hov mener oppsigelsene ligger jevnt på et høyere nivå enn hva vi har sett i årene etter finanskrisen. 

Øvrig statistikk fra NAV viser at antall nye stillinger har avtatt videre. 

- Samlet sett peker dette i retning av at beholdningen av ledige stillinger vil fortsette å trende nedover. Med en slik utvikling skulle vi ha lagt til grunn høyere ledighet fremover. Når vi likevel sier at det ser ut som om ledigheten er rundt toppen, skyldes det altså at yrkesdeltagelsen faller, legger han til.

Oppgang i vest

De fleste fylkene hadde nedgang fra november 2015 til november i fjor. Telemark hadde den største med 20 prosent.

Ledigheten steg imidlertid i Vestlandsfylkene Hordaland, Rogaland og Møre og Romsdal, samt Vestfold og Troms.

Mindre deltid

Arbeidskraftundersøkelsen viser at nærmere 30.000 færre personer jobbet deltid på under 20 timer i uken fra fjerde kvartal 2015 til fjerde kvartal 2016. 

Nedgangen var mest markant blant de yngste og de eldste, og gjaldt både kvinner og menn. 

SSB skriver også at det ble færre unge i arbeidsstokken, noe som kan ha sammenheng med nedgangen i deltidsarbeidet.

Sunt, godt og lite oppvask
Enkle middagstips.
00:55
Publisert:

Hør DN-podcast: De skal være eksperter på børsselskapene, men er gjennomgående for positive. Er aksjeanalytikerne kvalifiserte spåmenn eller en overtent heiagjeng? DNs Thor Christian Jensen, Morten Bertelsen og Marte Ramuz Eriksen

Hør sendingen i din podcast-spiller. Prøvher ellerher.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.