Det var 11.500 færre helt ledige, delvis ledige og arbeidssøkere på tiltak i august, sammenlignet med juli, viser tall publisert av Nav fredag.

Ved utgangen av august er det registrert 140.200 helt ledige, delvis ledige og arbeidssøkere på tiltak.

75.800 personer er registrert som helt ledige, noe som utgjør 2,7 prosent av arbeidsstyrken. Det er en betydelig nedgang fra juli, da ledigheten var på 3,1 prosent.

– Bedringen i arbeidsmarkedet fortsetter i august. Antallet helt ledige er nå lavere enn det høyeste nivået under oljeprisfallet i 2015-2016, men antallet delvis arbeidsledige er fremdeles høyt, sier Nav-sjef Hans Christian Holte.

Justert for sesongvariasjoner er ledigheten ved utgangen av august på 2,7 prosent, ifølge Nav. Det er godt under Norges Banks anslag på 2,9 prosent, påpeker seniorøkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken.

– Som vi allerede har understreket flere ganger, er vi sikre på at Norges Bank vil heve renten, ikke bare i september, men også i desember, skriver Hov i en kommentar til ledighetstallene.

Kraftig nedgang siden toppen

Arbeidsledigheten i Norge har falt betydelig etter at gjenåpningen av samfunnet ble satt i gang tidligere i år. I løpet av årets første måneder steg antall arbeidsledige kraftig, ettersom det ble innført strenge restriksjoner rundt om i landet som følge av høye smittetall.

Ved utgangen av august var 1,1 prosent av arbeidsstyrken permitterte.

– En stor del av nedgangen i antall arbeidssøkere de siste månedene skyldes færre permitterte. Sammenlignet med utgangen av mars er det blitt 71.600 færre arbeidssøkere registrert hos Nav, og 48.200 av disse kommer fra færre permitterte, sier Holte.

Antallet arbeidssøkere gikk ned i for alle yrkesgrupper fra juli til august, men nedgangen var størst blant dem med bakgrunn fra reiseliv og transport, serviceyrker og annet arbeid, samt butikk- og salgsarbeid.

Til tross for at ledigheten har gått kraftig ned siden toppen i fjor, er den fortsatt på et høyere nivå enn før pandemien. Da var den registrerte ledigheten på 2,2 prosent.

Strammere arbeidsmarked

I løpet av august ble det registrert 45.900 nye ledige stillinger på arbeidsplassen.no, ifølge Nav. Det tilsvarer 1800 nye ledige stillinger per virkedag, sammenlignet med 1500 per virkedag i juli.

Sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea Markets trakk tidligere denne uken frem at det nå er en «mismatch» i arbeidsmarkedet, som innebærer at ledigheten fortsatt ikke har kommet helt ned, samtidig som det er rekordmange ledige stillinger.

– Vi ser det samme i alle land, det er veldig mange ledige stillinger. Spørsmålet er hvor lett det er å få bort all den mismatchen som er nå, sa han til DN.

Olsen viser til at mange bedrifter allerede sliter med å rekruttere kvalifiserte arbeidere, selv om ledigheten er på et høyere nivå enn før krisen. Et strammere trekker i retning av høyere reallønnsvekst de neste par årene, mener han. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.