Arbeidsledigheten fortsatte nedgangen i februar, viser tall fra Nav fredag. Arbeidsledigheten er nå på 3,1 prosent, ned fra 3,3 prosent i februar i fjor.

Også det andre ledighetsmålet i Norge, arbeidskraftundersøkelsen fra Statistisk sentralbyrå, har vist nedgang den siste tiden.

Sjeføkonom Kari Due-Andresen i Handelsbanken Capital Markets minner imidlertid om at nedgangen i ledigheten ikke skyldes at flere er kommet i arbeid.

– Det er vanskelig å komme seg inn på arbeidsmarkedet for tiden, sier Due-Andresen.

Vitner om svak vekst

– Det er ikke lavere ledighet fordi flere og flere får jobb, men heller fordi flere enn antatt trekker seg ut av arbeidsstyrken og lar være å søke jobb fordi man ikke får jobb, sier hun.

– Folk trekker seg nå ut av arbeidsstyrken og dermed stiger ikke ledigheten lenger, den går heller litt ned.

Due-Andresen mener dette vitner om at den underliggende veksten i norsk økonomi fortsatt er veldig svak og tror denne utviklingen kommer til å fortsette fremover.

– Arbeidsmarkedet så langt tilsier at det går veldig smått foreløpig i fastlandsøkonomien. Det er i hvert fall ikke slik at sysselsettingsveksten har begynt å ta seg opp, den er fortsatt nær null, sier Due-Andresen.

Hun tror Norges Bank har overvurdert veksten i norsk økonomi. Faren for finansiell ustabilitet på grunn av høy vekst i boligprisene og høy gjeld i husholdingene kommer imidlertid til å veie tyngst i sentralbankens vurderinger fremover, tror Handelsbanken-økonomen.

– Hvis boligprisveksten og kredittveksten holder seg omtrent som Norges Bank har trodd, så tror jeg ikke den vil kutte renten. Og jeg tror heller ikke at rentebanen vil bli særlig endret, sier Due-Andresen.

Meste av oppgangen bak oss

Analytiker Jeanette Strøm-Fjære i DNB Markets mener også den svake utviklingen i sysselsettingen indikerer et mindre positivt arbeidsmarked enn det ledighetstallene alene gir inntrykk av. Også Fjære mener dette henger sammen med fortsatt svak vekst i økonomien.

– Det ser imidlertid ut som om det meste av ledighetsoppgangen er bak oss, ettersom vekstbunnen er nådd og økonomien vil ta seg noe opp gjennom året, skriver Fjære i en oppdatering fra meglerhuset fredag.

– Ledighetstallene er også noe bedre enn Norges Bank har forventet og underbygger at sentralbanken holder renten uendret på møtet i mars, på tross av inflasjon markert på nedsiden av anslaget. Boligprisveksten og den høye gjelden i husholdningene veier nok også tungt i denne beslutningen, skriver Fjære. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Trumps tale til kongressen populær i USA