Ved utgangen av april er det registrert 202.600 helt ledige, delvis ledige og arbeidssøkere på tiltak hos NAV. Det er en nedgang på 2100 personer sammenlignet med utgangen av mars.

113.300 personer var registrert som helt ledige ved utgangen av april, noe som utgjør 4,0 prosent av arbeidsstyrken.

På forhånd var det ventet at arbeidsledighetsraten ville være på 4,1 prosent.

– De siste ukene har det blitt lettet på både nasjonale og regionale smitteverntiltak, og det har ført til en nedgang i antallet arbeidssøkere registrert hos NAV, sier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte.

39.000 av de helt ledige og 38.300 av de delvis ledige er permitterte. Til sammen utgjør de permitterte 2,7 prosent av arbeidsstyrken.

Til tross for at ledigheten har beveget seg nedover den siste tiden, er den fortsatt betydelig høyere enn før pandemien. Da var den registrerte ledigheten på 2,2 prosent.

Høyest ledighet innen reiseliv og transport

I april falt antall arbeidssøkere mest for personer med bakgrunn fra butikk- og salgsarbeid, ifølge statistikken til Nav.

– Nedgangen innen butikk- og salgsarbeid må ses i sammenheng med at man har kunnet åpne opp igjen butikker og kjøpesenter i flere kommuner den siste tiden, i og med at lavere smittetall har gjort at man mange steder har kunnet slippe opp på noen av smitteverntiltakene, sier Holte.

Det har også vært en nedgang i antall arbeidssøkere innen bygg- og anleggsarbeid. Innen reiseliv og transport var det imidlertid en økning i antall arbeidssøkere.

Arbeidsledigheten var høyest innen reiseliv- og transportyrker ved utgangen av april. Innenfor denne yrkesgruppen var ledighetsraten på 12,3 prosent.

Fortsatt høy ledighet blant unge

I april falt antall arbeidssøkere mest blant unge under 30 år. Ledigheten er imidlertid fortsatt høyest blant de unge.

Blant de mellom 20 og 24 år er ledighetsraten på 5,5 prosent, mens den er på 5,3 prosent blant personer mellom 25 og 29 år.

Tidligere har Nav oppgitt at den høye ledigheten blant unge må ses i sammenheng med at unge har kort ansiennitet og dermed gjerne er de første som blir permittert eller oppsagt når bedrifter nedbemanner. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.