Arbeidsledigheten i Norge var i februar på 1,9 prosent, ifølge ferske tall fra Nav.

Februar-tallene kommer etter at Nav-oversikten viste en ledighet på 1,9 prosent i januar, en liten økning fra desember.

Ved utgangen av februar var 65.100 registrert som helt ledige eller arbeidssøkere på tiltak hos Nav, tilsvarende 2,3 prosent av arbeidsstyrken. Bruttoledigheten, det vil si summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, var 54.700 helt ledige. Det tilsvarer 1,9 prosent av arbeidsstyrken.

– Arbeidsledigheten er fortsatt på et lavt nivå, og etterspørselen etter arbeidskraft er fortsatt høy. Ledigheten øker blant annet innen bygg og anlegg og blant personer i 50-årsalderen, sier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte i en pressemelding.

Størst økning

Ved utgangen av februar var bruttoledigheten som andel av arbeidsstyrken høyest blant personer i alderen 20 til 24 år (3,3 prosent), etterfulgt av personer i alderen 25 til 29 år (2,9 prosent) og personer 30 til 39 år (2,9 prosent).

Den laveste ledigheten var blant personer 60 år og eldre, med 1,3 prosent av arbeidsstyrken.

Den relative økningen var størst blant personer 50 til 59 år (én prosent). Samtidig var det en nedgang i bruttoledigheten blant personer i 20-årene, og den relative nedgangen var størst blant personer 25 til 29 år (1 prosent).

På tvers av bransjene var det i februar høyest ledighet blant personer innen reiseliv og transport. Som andel av arbeidsstyrken var brutto ledighet på 3,5 prosent. Etterfulgt kommer serviceyrker på 3,1 prosent og bygg- og anlegg på 3,1 prosent.

Ventet uendret

På forhånd ventet Handelsbanken Capital Markets en uendret ujustert ledighet på 1,9 prosent i februar, og viste til en beholdning av ubesatte stillinger som igjen har tatt seg opp, og nå ligger langt over ledighetsnivået.

– Det er mer enn to ledige jobber per person registrert som arbeidsledig. I snitt har ledigheten vært i tråd med Norges Banks prognoser når vi ser de siste månedene under ett, men den registrerte ledigheten var lavere enn ventet i januar, skrev meglerhuset i en rapport fredag.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.