Den registrerte arbeidsledigheten var i mars på 4,2 prosent, ned fra 4,3 prosent i februar. DNB Markets hadde på forhånd ventet at den ville falle til 4,0 prosent i mars.

Det er kun helt ledige, altså 119.300 personer, som statistisk regnes som arbeidsledige. 40.300 av de helt ledige er permitterte.

Antall arbeidssøkere er nesten dobbelt så mange, og er på det høyeste nivået siden i høst, da forrige smittebølge rammet. Dette kan være personer med deltidsarbeid eller som ikke er registrert som ledige fordi de ikke har opparbeidet rett til dagpenger.

– I mars har vi igjen over 210 000 arbeidssøkere registrert hos NAV. Dette er det høyeste antallet siden september i fjor, og understreker de alvorlige konsekvensene pandemien har på arbeidsmarkedet, sier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte i en melding.

Siste skjerpelser er ikke med

Det var på forhånd ventet at ledighetstallene ville bære preg av innstramningene som ble innført i forrige uke, da det ble innført tiltaksnivå A, som innebærer særlig høyt tiltaksnivå, i alle de 51 kommunene i Viken.

Det ble også strammet inn på restriksjonene i Oslo og i Haugesund-området. I etterkant av innstramningene har flere bedrifter og organisasjoner varslet permitteringer.

Tirsdag denne uken ble det også innført strengere nasjonale tiltak, med blant annet skjenkestopp i hele landet. Nav hentet ut ledighetstallene for mars tirsdag morgen, og eventuelle konsekvenser av de nasjonale tiltakene vil derfor ikke være synlige i månedsstatistikken.

Det er derfor små endringer i antallet helt ledige for de fleste yrkesgrupper, med unntak av butikk- og salgsarbeid.

– Økningen innen butikk- og salgsarbeid kommer av at flere kjøpesentre og butikker har måttet stenge i forbindelse med smitteutbrudd i ulike deler av landet, sier Holte.

Ved utgangen av mars var andelen helt ledige i prosent av arbeidsstyrken høyest innen reiseliv og transport, med 12,3 prosent, og lavest innen undervisningsyrker med 1,0 prosent.

Den siste måneden har antallet helt ledige økt mest i Vestfold og Telemark samt Viken.

Andelen helt ledige i prosent av arbeidsstyrken er høyest i Oslo, med 6,4 prosent, og lavest i Møre og Romsdal samt Troms og Finnmark, begge med 2,8 prosent.

Vil ta lang tid å komme til normaltilstand

Tidligere i mars la Nav frem sine anslag for arbeidsledigheten de neste to årene. Nav anslår at andelen helt ledige i gjennomsnitt vil være 3,7 prosent i år, og 3,0 prosent til neste år.

– Det vil ta lang tid å komme tilbake til en normal tilstand i arbeidsmarkedet i Norge, sa arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte til DN.

Holte er spesielt bekymret for langtidsledigheten, og viser til at det krever mer å komme tilbake til arbeidsmarkedet etter å ha vært ute av det over lengre tid. Nav-sjefen mener det er oppstått en ubalanse mellom tilbud og etterspørsel i arbeidsmarkedet, og at mange ledige ikke har den kompetansen som etterspørres.

Bekymret for langtidsledige

I forrige uke la Norges Bank frem årets første utgave av Pengepolitisk rapport, med nye økonomiske anslag. Sentralbanksjef Øystein Olsen forklarte overfor DN at han deler Navs bekymring for langtidsledigheten.

– Det er en del av bildet fortsatt at langtidsledigheten er klart høyere enn den var før pandemien. Det er en stor andel unge mennesker med lav utdannelse som er langtidsledige. Det er en del av risikobildet, at ledigheten biter seg fast på et høyere nivå, sa Olsen.

Norges Bank er imidlertid mer optimistisk til arbeidsmarkedet enn Nav, og tror ledigheten vil komme klart ned allerede til neste år. Sentralbanken anslår at ledighetsraten i gjennomsnitt vil ligge på 3,4 prosent i år og 2,4 prosent til neste år.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.