47.700 personer var registrert som helt ledige ved utgangen av desember, noe som utgjør 1,6 prosent av arbeidsstyrken, ifølge ferske tall fra Nav.

På forhånd hadde summen av økonomene ventet ledighet på 1,7 prosent. Det var også det Norges Bank anslo i sin ferske pengepolitiske rapport forrige uke.

Selv om ledigheten nok en gang tikket inn lavere enn hva sentralbanken hadde sett for seg, ser Nav-sjef Hans Christian Holte nå små tegn til at flere går ledige.

– Ledigheten har holdt seg stabilt lav i hele høst, men vi ser nå for første gang en liten økning i antallet som er helt ledige eller deltar i et arbeidsmarkedstiltak. Det er hovedsakelig innen bygg og anlegg og industrien at ledigheten øker, sier han i pressemeldingen.

Venter høyere ledighet

Arbeidsledigheten i Norge har vært historisk lavt de siste månedene. Aktiviteten i arbeidsmarkedet er høy og etterspørselen etter arbeidskraft har holdt seg høyt. Ledigheten er en av flere viktige størrelser Norges Bank vurderer når den skal sette renten. Gjennom året har sentralbanken hevet rentene flere ganger for å unngå en overoppheting av norsk økonomi.

Norges Bank venter at ledigheten vil ta seg noe opp de neste månedene, og at den vil ligge på to prosent neste år i sin helhet.

Sjeføkonom i Handelsbanken, Marius Gonsholt Hov, mener ledighetstallene isolert sett gir en oppsiderisiko til sentralbankens rentebane.

«Dagens tallslipp støtter opp om argumentet for enda en renteøkning i mars, slik Norges Bank signalisert. Hvis utviklingen i arbeidsmarkedet fortsetter å være strammere enn antatt av sentralbanken, kombinert med utsikter om at inflasjonen holder seg høy lenger, er det en oppsiderisiko til den videre kursen til rentebanen» skriver han i en kommentar.

Permitteringer i industri og anlegg

Ved utgangen av desember var det registrert 79.700 helt ledige, delvis ledige og arbeidssøkere på tiltak hos Nav, noe som utgjør 2,7 prosent av arbeidsstyrken. I desember var det en økning på 300 personer som var helt ledige eller arbeidssøkere på et arbeidsmarkedstiltak, justert for sesongvariasjoner.

Av de som er helt ledige er 3400 personer permitterte. Av de som er registrert som delvis ledige er 2500 personer permitterte. Til sammen utgjorde de permitterte 0,2 prosent av arbeidsstyrken i desember.

Ifølge Nav har nesten halvparten av de permitterte bakgrunn fra industriarbeid eller bygge- og anleggsarbeid.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.