45.700 personer var registrert som helt ledige ved utgangen av november, noe som utgjør 1,6 prosent av arbeidsstyrken, ifølge Nav. Arbeidsledigheten er dermed uendret fra måneden før.

– Arbeidsledigheten holdt seg lav i november. Samtidig ser vi tegn til at arbeidsmarkedet svekkes noe. Etterspørselen etter arbeidskraft har gått sakte nedover det siste året, og antall nye arbeidssøkere fortsetter å øke, sier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte i en pressemelding.

2400 av de helt ledige er permitterte, mens det samme gjelder for 2100 av de delvis ledige. De permitterte utgjør til sammen 0,2 prosent av arbeidsstyrken i november.

– Den siste måneden har det vært flere medieoppslag om permitteringsvarsler i oppdrettsnæringen, men foreløpig har ikke dette ført til en tilsvarende økning i permitterte fra næringen, sier Holte.

Lavere enn Norges Banks anslag

Arbeidsledigheten i Norge har vært historisk lavt de siste månedene. Aktiviteten i arbeidsmarkedet er høy og etterspørselen etter arbeidskraft har holdt seg høyt. Ledigheten er en av flere viktige størrelser Norges Bank vurderer når den skal sette renten. Gjennom året har sentralbanken hevet rentene flere ganger for å unngå en overoppheting av norsk økonomi.

Norges Bank anslo i sin forrige pengepolitiske rapport at den registrerte ledigheten ville ligge på 1,7 prosent i november.

Nordeas sjefanalytiker Kjetil Olsen og analytiker Dane Cekov tror ikke den uendrede ledigheten vil påvirke farten i renteøkningene fremover, men mener tallene kan åpne døren for at Norges Bank kan måtte komme til å øke rentene mer enn sentralbanken har signalisert hittil. Duoen tror styringsrenten vil ligge på 3,25 prosent innen neste sommer, litt høyere enn de tre prosent som Norges Bank har signalisert. Det skriver de i en kommentar.

DNB Markets venter at styringsrenten vil bli satt opp til 3,25 prosent i mars neste år, ifølge en kommentar ført i pennen av sjeføkonom Kjersti Haugland.

Godtepose med nøkkeltall neste uke

Senere fredag legges det frem arbeidsmarkedstall i USA, der økonomene vil følge nøye med på arbeidsledigheten, samt sysselsetting og lønnsvekst.

Neste uke legger Norges Bank frem den kvartalsvise rapporten «Regionalt nettverk». Eiendom Norge kommer med boligprisstatistikk for november, og uken avsluttes med norske inflasjonstall for november.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.