Det var 17.800 færre helt ledige, delvis ledige og arbeidssøkere på tiltak i juni, sammenlignet med mai, viser tall publisert av Nav fredag. Ved utgangen av juni er det dermed 163.300 helt ledige, delvis ledige og arbeidssøkere på tiltak.

– Nedgangen i antall arbeidssøkere i juni er den største siden september i fjor. Nedgangen er størst blant de helt arbeidsledige, og særlig blant de permitterte. Dette er en tydelig konsekvens av gjenåpningen, både nasjonalt og særlig i Oslo og Viken, sier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte.

Ved utgangen av juni var 81.300 personer registrert som helt arbeidsledige, noe som utgjør 2,9 prosent av arbeidsstyrken. I mai var ledighetsraten på 3,3 prosent. 16.600 av de helt ledige er permitterte, opplyses det. Justert for sesongvariasjoner er arbeidsledighetsraten på 3,0 prosent, ned fra 3,5 prosent i mai.

Antall arbeidssøkere gikk ned i alle aldersgrupper i juni, og størst var nedgangen blant de mellom 20 og 29 år. Ved utgangen av juni er andelen helt ledige høyest i aldersgruppen 30 til 39 år, med 3,9 prosent av arbeidsstyrken.

Også i alle fylker gikk antall arbeidssøkere ned i juni. Nedgangen var størst i Oslo og Viken.

Høy etterspørsel etter arbeidskraft

Ifølge Nav har det vært høy etterspørsel etter arbeidskraft blant bedriftene den seneste måneden. I løpet av juni ble det registrert 57.100 nye ledige stillinger på nettsiden arbeidsplassen.no, noe som tilsvarer 2300 nye ledige stillinger per virkedag.

De fleste nye utlysningene gjaldt yrker innen helse, pleie og omsorg, bygg og anlegg samt reiseliv og transport. Tallet på ledige stillinger innen reiseliv og transport har tatt seg særlig opp de seneste månedene, i takt med gjenåpningen.

Gjennom koronakrisen har Nav publisert ukentlige tall for arbeidsmarkedet. De seneste ukene har uketallene fra Nav vist at ledigheten har rast nedover i takt med en gjenåpning av samfunnet.

Syv av ti i jobb etter åtte måneder

I midten av juni publiserte Nav en rapport som viser at syv at ti personer som ble arbeidsledige i første halvår i fjor var i jobb etter åtte måneder.

Rapporten viser at blant de som ikke er i jobb åtte måneder senere, er personer uten yrkeserfaring, personer med lav utdannelse, eldre samt innvandrere fra ikke-vestlige land overrepresentert. Dette er gruppene som vanligvis har størst utfordringer på arbeidsmarkedet, ifølge Nav. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.