Bruttoledigheten, som også inkluderer arbeidssøkere som deltar på tiltak fra NAV, falt med 2500 personer. Dette melder Nav i en pressemelding fredag formiddag.

– Etter at ledigheten har holdt seg relativt stabil de siste tre månedene, ser vi nå en markant nedgang. I mai falt ledigheten i de fleste fylker og yrkesgrupper. Vi ser tydelig at trenden med fallende ledighet fortsetter i fylkene og yrkesgruppene som var rammet av nedgangstidene i oljeindustrien, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.

Antallet nye arbeidssøkere holder seg på et lavt nivå. I mai var det i gjennomsnitt 780 personer som registrerte seg som arbeidssøker hos NAV hver virkedag. Det innebærer at det i løpet av mai hver virkedag var nesten 300 færre som registrerte seg som arbeidssøkere sammenlignet med starten av 2016, da dette tallet var på sitt høyeste.

Oppsving i oljenæringen

Ifølge sesongjusterte tall var 2,3 prosent av arbeidsstyrken ledige i mai. Vi må tilbake til januar 2009 for å finne et like lavt nivå på ledigheten.

Trenden med fallende ledighet fortsetter i yrkesgruppene og fylkene som har vært rammet av nedgangen i oljeindustrien, og da spesielt i Rogaland og innen ingeniør- og ikt-fag.

16 fylker hadde en nedgang i antallet helt ledige i mai, justert for sesongvariasjoner. Nordland hadde den største prosentvise nedgangen med et fall på åtte prosent. Det var ifølge Nav kun Finnmark som hadde en liten økning i ledigheten i mai.

Arbeidsledigheten falt innen de fleste yrkesgrupper den siste måneden. Nedgangen i antall helt ledige var størst innen bygg og anlegg, fulgt av butikk- og salgsarbeid.(Vilkår)

Lei av eiere som ikke plukker opp etter hunden
Vil registrere alle hunders DNA, teste all hundebæsj og deretter sende bøter til eierne. Denne saken ble først omtalt i avisen Budstikka.
02:33
Publisert: