Antall personer som er registrert som helt arbeidsledige falt med 1300 personer i august, viser sesongjusterte tall fra Nav fredag.

Bruttoledigheten, som også inkluderer arbeidssøkere som går på tiltak fra Nav, falt med 2400 personer.

Sommerbyks

– Vi ser nå en nedgang i arbeidsledigheten etter en markant økning i juli. Det kan se ut til at ledigheten har begynt å stabilisere seg etter en tydelig nedgang det siste året. Noe av forklaringen på at den registrerte arbeidsledigheten totalt sett har økt i sommer skyldes etter NAVs vurdering en ny SMS-påminning til ledige, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng i en pressemelding.

NAV-sjef Sigrun Vågeng.
NAV-sjef Sigrun Vågeng. (Foto: Fredrik Bjerknes)

Arbeidsledighetstallene for juli ble også samlet inn en uke senere enn i fjor.

Det ga 3000 flere ledige, som er mot en fallende månedlig trend på 500-1000 færre ledige, og Norges Banks forventninger.

Sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea Markets antok at innsamlingseffekten ble normalisert i august, og ventet minst 3000 færre ledige.

«Nivået vil være litt over Norges Banks forventninger. Dette er i hovedsak på grunn av nye registreringsrutiner som betyr at flere av de som faktisk er arbeidsledige dekkes av statistikken. Dette vil ikke ha noen innvirkning på pengepolitikken», skriver han i en oppdatering fredag morgen.

Som ventet

2,4 prosent av arbeidsstyrken var registrert som helt ledige i august, uendret fra juli, viser sesongjusterte tall fra Nav.

Det var også ventet en registrert ledighet på 2,4 prosent, ifølge estimater innhentet av TDN Direkt.

Handelsbanken Capital Markets ventet at den sesongjusterte ledighetsraten falt til 2,2 prosent i august, i tråd med Norges Banks forventning.

«Riktignok har arbeidsledigheten, slik den måles i SSBs arbeidskraftundersøkelse, steget litt i det siste, og samlet sett ser det ut til at nedgangen i arbeidsledighet har bremset litt opp. Vi tror likevel Norges Bank vurderer situasjonen til å være greit i tråd med deres forventning, og kjører på med en renteheving i september», skriver meglerhuset i morgenrapporten.

Ledigheten faller

Ved utgangen av august var det registrert 67.100 helt arbeidsledige hos NAV, en nedgang på 6.800 sammenliknet med august i fjor. Ledigheten har dermed gått ned fra 2,7 prosent av arbeidsstyrken til 2,4 prosent. 48 prosent av de helt ledige mottok dagpenger i august, opplyser Nav.

Til sammen var 79.400 personer registrert som helt arbeidsledige eller arbeidssøkere som deltar på tiltak hos NAV. Det er 10.000 færre enn i august i fjor, og tilsvarer 2,9 prosent av arbeidsstyrken, ned fra 3,2 prosent i fjor.

Ledigheten har falt mest for personer med bakgrunn fra ingeniør- og ikt-fag og industriarbeid det siste året, med en nedgang på henholdsvis 28 og 21 prosent sammenlignet med august i fjor.

Ledigheten er lavere i de fleste fylker sammenlignet med i august i fjor. Størst har nedgangen vært i Rogaland (-27 %) og Vest-Agder (-17 %). I Hedmark, Oppland og Finnmark har ledigheten holdt seg stabil eller økt noe det siste året. De resterende fylkene har hatt nedgang i ledigheten, ifølge Nav.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

- Hva er dette? En homoburger? Jeg visste ikke engang at homofile spiste hurtigmat!
Burger King satser på markedsføring som skaper engasjement. Og selv om den ikke falt i god smak hos absolutt alle, ble Proud Burger-kampanjen en av hurtigmatkjedens største pr-suksesser.
01:58
Publisert: