Antall personer som er registrert som helt arbeidsledige falt med 400 personer i juni, viser sesongjusterte tall fra Nav fredag.

Bruttoledigheten, som også inkluderer arbeidssøkere som går på tiltak fra Nav, falt med også med 400 personer.

2,3 prosent av arbeidsstyrken var registrert som helt ledige i juni, som er uendret fra mai, viser sesongjusterte tall fra Nav.

Til sammen var 76.100 personer registrert som helt ledige eller på tiltak (bruttoledigheten) ved utgangen av juni. Det er 13.800 færre enn på samme tid i fjor. Dermed har bruttoledigheten falt til under 80.000 personer for første gang siden 2009, skriver sjeføkonom Frank Jullum i Danske Bank Markets på Twitter.

Nedgang på 5000 ledige hittil i år

Arbeidsledigheten falt betydelig i begynnelsen av 2018, men flatet noe ut i noen måneder ut i året. I mai falt ledigheten med 1700 personer. Nedgangen i antall arbeidsledige var mindre i juni enn i mai, men omfatter de fleste fylker og yrkesgrupper, opplyser Nav.

– Hittil i år har antallet helt ledige gått ned med nesten 5000 personer, og det er i Rogaland og blant ingeniører at arbeidsledigheten har falt mest, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.

Færre ledige i alle fylker

I juni var det i gjennomsnitt 770 personer som registrerte seg som arbeidssøker hos Nav hver virkedag. Det er nær 300 færre enn toppen i starten av 2016.

Gjennom første halvdel av 2018 har antall arbeidsledige gått ned i alle fylker. Nedgangen har vært størst i Rogaland, Aust-Agder og Troms, ifølge Nav.

De fleste yrkesgruppene har opplevd en nedgang i ledigheten gjennom halvåret. Størst har nedgangen vært i ingeniør- og ikt-fag, bygg og anlegg samt industriarbeid. Akademiske yrker har imidlertid opplevd en stabil ledighet. (Vilkår)

Slik sparer du til pensjon
Anders Skar i Nordnet forteller hvordan aksjer kan hjelpe på pensjonssparingen.
01:03
Publisert: