Arbeidsstyrken, summen av sysselsette og arbeidsløse, falt med 34.000 personer fra september til desember 2016. Det sesongjusterte tallet på sysselsatte falt med 22.000 og arbeidsløse med 12.000. 

Det viser arbeidskraftundersøkelsen, aku, gjennomført av Statistisk Sentralbyrå (SSB) onsdag. 

Lavere enn ventet

Antall arbeidsløse personer tilsvarer dermed 4,4 prosent av arbeidsstyrken. På forhånd var det ventet en ledighet mellom 4,7 og 4,8 ifølge en sammenstilling av analytikerestimater gjennomført av Bloomberg.

Fall i antall sysselsatte

De sesongjusterte tallene viser at antall sysselsatte var 2.637.000. I prosent av befolkningen var sysselsettingen 66,8. Det er en nedgang på 0,7 prosentpoeng siden forrige tremånedersperiode. 

Tallene viser at både tallet på arbeidsledige og tallet på sysselsatte gikk ned. Dette innebærer at antallet på de som står utenfor arbeidsstyrken gikk opp.

Personer som står utenfor arbeidsstyrken kan være studenter, pensjonister og uføre – men også personer som har gitt opp å søke jobb og som dermed ikke blir klassifiserte som arbeidsløse.

Det er særlig personer under 25 som ser en økning i antall personer utenfor atbeidsstyrken, ifølge SSB-undersøkelsen.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Blair maner til kamp mot Brexit
Britenes tidligere statsminister Tony Blair maner til kamp mot brexit og oppfordrer britene til å gjøre opprør mot beslutningen om å forlate EU.
01:34
Publisert: