– Rapporten stemmer godt overens med våre forventninger om at aktiviteten i boligmarkedet vil gå ned, men at prisene vil holde seg relativt høyt oppe. Det henger sammen med at tilbudssiden er begrenset når det legges ut færre nye bruktboliger til salg, samtidig som vi har lave renter. Da får kjøperen mindre å velge mellom og prisene opprettholdes, sier sjeføkonom Nejra Macic i Prognosesenteret.

Koronavirusutbruddet har ført til en nær total stans av Norges økonomi, etter at regjeringen i mars innførte de strengeste tiltakene landet har hatt i fredstider. For å hindre ytterligere spredning av viruset, som så langt har krevd 187 menneskeliv i Norge, har alt fra barer og restauranter, til hoteller og flyselskap måttet stenge driften.

Ekstraordinære grep

Koronakrisen har også ført til ekstraordinære grep fra Norges Bank, som har kuttet renten med 1,25 prosentpoeng siden viruset brøt ut.

I den ferske utlånsundersøkelsen fra sentralbanken går det frem at bankene nå venter den største nedgangen i etterspørselen etter boliglån siden finanskrisen.

«Som følge av virusutbruddet og smittevernstiltakene forventer bankene fall i samlet etterspørsel etter lån med pant i bolig i andre kvartal. Dersom denne forventningen blir realisert, vil det være det største rapporterte fallet i etterspørselen etter boliglån, slik vi måler den i utlånsundersøkelsen, siden finanskrisen», skriver Norges Bank i rapporten.

I forbindelse med sak om boligmarkedet ønsker Dagens Næringsliv å intervjue noen som nylig har lagt ut boligen for salg eller nylig har satt ned prisantydningen på boligen.

Ta kontakt med vår journalist Leila Feratovic for tips eller spørsmål.

Macic påpeker at bankene ikke er blitt påvirket av koronakrisen i like stor grad som andre, men deler synet i at etterspørselen vil avta. Hun vil imidlertid ikke varsle om et dramatisk fall i boligprisene, slik sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i Sparebank 1 Markets har tatt til orde for.

– Det virker som om april vil bli en måned med videre prisfall, men ikke mye. Utover året tror jeg vi kommer til å se at prisene stabiliseres, sier Macic.

Det virker som om april vil bli en måned med videre prisfall
Nejra Macic, sjeføkonom i Prognosesenteret

Hun understreker imidlertid at det er byer i Norge som kan bli hardere rammet enn resten av landet sett under ett.

I Tromsø har mange de siste årene kjøpt sekundærbolig, som de så leier ut til utenlandske turister. Med det sannsynlige bortfallet av disse i sommer, tror Macic at byen får et større prisfall enn landet for øvrig.

– Når disse boligene står tomme, vil det føre til et fall i etterspørselen. Dessuten virker det usannsynlig at norske turister skal kunne kompensere fullt for de utenlandske denne sommeren, sier hun.

– Hardere kamp om kundene

Direktør for personmarked Endre Jo Reite i BN Bank påpeker at fremtidsutsiktene preges av at krisen ikke har nådd låneporteføljene til bankene ennå – med unntak av oljesektoren.

– Bankene tror det blir langt lavere fart i økonomien fremover. De fleste lønnsmottagere har også enten beholdt lønn, eller blitt reddet av permitteringsordningene frem til begynnelsen av april, og ulempen med at mange banker har gitt avdragsfrihet automatisk er nok at man også får liten oversikt over hvilke økonomiske problemer kundene har, sier Reite.

... ulempen med at mange banker har gitt avdragsfrihet automatisk er nok at man også får liten oversikt over hvilke økonomiske problemer kundene har
Endre Jo Reite, direktør for personmarked i BN Bank

Når etterspørselen etter lån avtar, blir det enda hardere kamp om kundene som alt har lån, påpeker han.

– Og det ser ut som om de som ikke selv rammes av krisen kan se frem til hard konkurranse. Alle bankene har nok ambisjon om å opprettholde sin vekst, og med lav fart i økonomien må det skje på bekostning av de andre, og til glede for kundene, sier Reite.

– Vi har heller ikke sett hvilke effekt krisen får på boligprisene. Det er i tiden fremover vi vil se hva krisen egentlig påfører bankene av tap, og ikke minst hvor raskt noen av dem som mister jobben faktisk kommer seg tilbake i arbeid. Det eneste som kan dempe konkurranselysten i boliglånsmarkedet er hvis det faktisk begynner å komme tap der, sier Reite.

Økt utnyttelse av kredittlinjer

I rapporten skriver Norges Bank at bankene i tillegg forventer et ytterligere fall i utlånsrentene i andre kvartal. Samtidig fremgår det av rapporten at bankene opplever økt utnyttelse av kredittlinjer.

– Bankene forventer noe innstramning i kredittpraksis i andre kvartal for både husholdninger og foretak. Innstramningen er størst for husholdninger, og det er særlig de makroøkonomiske utsiktene som bidrar. Noen banker rapporterer også at redusert risikovilje og mulighet for mislighold og tap gjør dem mer restriktive overfor nye lånekunder, skriver Norges Bank i rapporten. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.