Fredag legger SSB frem tall som viser gjeldsveksten i Norge for april. De ferske tallene viser at gjeldsveksten faller til 4,6 prosent.

Gjeldsveksten i mars var på 4,7 prosent. Trenden viser at gjeldsveksten gradvis er på vei ned. For to år siden var veksten på over seks prosent, men har siden gradvis falt.

Husholdningens gjeldsvekst faller også til 4,6 prosent sammenlignet med for ett år siden.

– Veksten ble trukket ned av noe videre nedgang i gjeldsopptaket for både husholdninger og bedrifter. Husholdningenes gjeldsvekst har avtatt over lengre tid, og har hittil i år avtatt med 0,1 prosentpoeng per måned, skriver Handelsbanken i sin morgenrapport.

Banken venter at husholdinges gjeldsvekst vil fortsette å avta ytterligere i tiden fremover.

I midten av mars stengte store deler av norsk økonomi ned etter at regjeringen innførte de strengeste tiltakene landet har hatt i fredstider. Dette trodde Norges Bank ville ha stor innvirkning på etterspørselen av lån.

I utlånsundersøkelsen fra Norges Bank fra slutten av april går det frem at bankene nå venter den største nedgangen i etterspørselen etter boliglån siden finanskrisen.

«Som følge av virusutbruddet og smittevernstiltakene forventer bankene fall i samlet etterspørsel etter lån med pant i bolig i andre kvartal. Dersom denne forventningen blir realisert, vil det være det største rapporterte fallet i etterspørselen etter boliglån, slik vi måler den i utlånsundersøkelsen, siden finanskrisen», skriver Norges Bank i rapporten.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.