Norske banker varsler strammere kredittpraksis overfor husholdningene fremover, viser Norges Banks utlånsundersøkelse for fjerde kvartal som ble lagt frem torsdag. 

Nesten alle bankene har begrunnet innstramningen med endringene i boliglånsforskriften som gjelder fra og med første kvartal i år. 

Bankene vil stramme inn på lånebetingelser knyttet til maksimal gjeld i forhold til inntekt (LTI), maksimal gjeld i forhold til boligverdi (LTV) og bruk av avdragsfrihet.

Bankene rapporterer at de ikke endret kredittpraksisen overfor husholdningene i fjerde kvartal.

Varsler høyere renter

Bankene opplyser at utlånsmarginen på lån til husholdninger falt litt i fjerde kvartal. I første kvartal venter bankene høyere utlånsmarginer og utlånsrenter.

«Finansieringskostnader, konkurransesituasjonen og regulatoriske endringer ble trukket frem som forklaringsfaktorer», skriver Norges Bank.

Husholdningenes samlede etterspørsel etter boliglån fortsatte å øke i fjerde kvartal, rapporterer bankene.  

«Etterspørselen etter førstehjemslån økte svakt og etterspørselen etter fastrentelån var om lag uendret», skriver Norges Bank.

Økningen i etterspørselen var sterkere enn bankene så for seg i tredje kvartal.

Dyrere bedriftslån

Bankene varsler også at de vil øke utlånsmarginen på bedriftslån ytterligere, etter at marginen økte i fjerde kvartal.

De ikke-finansielle foretakenes etterspørsel etter lån var uendret i fjerde kvartal, etter nedgang de foregående kvartalene. Etterspørselen etter fastrentelån økte noe i løpet av kvartalet. 

Bankene forteller at kredittpraksisen var uendret overfor foretakene i kvartalet. De venter at praksisen også vil være uendret i første kvartal, men enkelte banker trekker frem at den svake utviklingen i oljerelaterte næringer trekker i retning av strammere kredittpraksis.

Kan dempe boligmarkedet

Seniorøkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken mener det er vanskelig å anslå de samlede effektene av bankenes innstramning i kredittpraksis overfor husholdningene, men mener likevel det peker i retning av at bolig- og kredittbevegelsene vi så gjennom 2016 dempes.

– Det gjenstår å se hva som blir de faktiske effektene, skriver Hov i en oppdatering torsdag.

Han peker på at Norges Bank nå i alle fall har fått signaler om at reguleringene vil ha en effekt.

– Vårt hovedscenario er fortsatt at Norges Bank er bestemt på å lene seg mot vinden, som vil si at den holder renten høyere enn det som indikeres av utsiktene på mellomlang sikt for vekst og inflasjon.

Norges Bank venter at boligprisveksten gradvis vil svekkes gjennom året til en vekst på årsbasis på 4,7 prosent mot slutten av året.

Dersom boligmarkedet kjøles raskere ned, kan sentralbanken bli nødt til å revurdere rentestrategien, mener Hov.

– Men det mest sannsynlige scenarioet er etter vårt syn at Norges Bank vil fortsette å holde styringsrenten uendret på 0,50 prosent i overskuelig fremtid, skriver Handelsbanken-økonomen.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.