Bankenes innskuddsmarginer har økt betydelig: – Folk er ikke veldig oppmerksomme på dette

Mens renten bankene får er gått til værs, står kundenes innskuddsrente nærmest på stedet hvil. – Folk er for lojale til bankene sine, sier rentestrateg.

Publisert: Oppdatert:

– Når folk har brukt opp sparepengene sine etter pandemien vil nok bankenes innskuddsdekning gå ned. Da er det sannsynlig at de vil tilby høyere innskuddsrente, sier rentestrateg Lars Mouland i Nordea.
– Når folk har brukt opp sparepengene sine etter pandemien vil nok bankenes innskuddsdekning gå ned. Da er det sannsynlig at de vil tilby høyere innskuddsrente, sier rentestrateg Lars Mouland i Nordea. (Foto: Petter Berntsen)