Veksten i norsk økonomi er overraskende sterk, viser tall for brutto nasjonalprodukt i årets første kvartal.

Både DNB og Nordea ventet på forhånd at veksten ville avta til 0,4 prosent kvartal over kvartal, selv om Norges Banks anslag var 0,7 prosents vekst.

Veksten viste seg likevel å lande på 0,6 prosent, det samme som kvartalet før.

Sjeføkonom i Danske Bank, Frank Jullum, skriver i en melding på Twitter at den overraskende sterke veksten trolig gir renteøkning til høsten.

– Alt klart for renteøkning 'etter sommeren'

Veksten har i det siste vært svært stabil, og dette er femte kvartal på rad med vekst mellom 0,6 og 0,7 prosent.

Fisk og kraft

Veksten trekkes opp av sterk utvikling innen kraftproduksjon, tradisjonelt fiske og akvakultur, men i bygge- og anleggsvirksomhet, som har vært en vekstdriver de siste to årene, stoppet veksten opp, melder SSB. Vareproduksjon utenom industri og bergverk viste ifølge nasjonalregnskapet en oppgang på 1,2 prosent.

Veksten har vært svært jevn de siste kvartalene.
Veksten har vært svært jevn de siste kvartalene. (Foto: Kilde: SSB.no)

Aktiviteten innen tjenesteytende næring og offentlig forvaltning økte med 0,6 prosent, med klar vekst på de fleste områder utenom tjenester knyttet til olje- og gassutvinning. Aktiviteten økte også med 1,0 prosent innen statlig virksomhet og 0,8 innen kommunene.

SSB melder at industriproduksjonen samlet sett utviklet seg svakt i årets tre første måneder, etter en vekst på 1,7 prosent kvartalet før. Oljerelatert industri som verft og metallproduksjon trakk opp, mens næringsmidler, oljeraffinering og kjemisk råvareproduksjon rakk ned.

Fall i investeringer

Husholdningenes konsum var uendret i første kvartal, etter økning på 0,9 prosent kvartalet før. Dette forklarer SSB med redusert bilkjøp i årets to første måneder.

Bruttoinvesteringene falt med 5,1 prosent i kvartalet, etter oppgang kvartalet før. Foreløpige beregninger for petroleumsinvesteringer viser fall på 11,1 prosent, blant annet på grunn av utsatte prosjekter. For Fastlands-Norge falt bruttoinvesteringene 3,5 prosent. Husholdningenes investeringer i bolig galt på slutten av 2017 og ble ytterligere svekket, mens industriinvesteringene også falt, etter to kvartaler med vekst.

Investeringene faller noe. Konsumet økte ikke i første kvartal.
Investeringene faller noe. Konsumet økte ikke i første kvartal. (Foto: ssb.no)

Svakere nøkkeltall

Nordea og DNB hadde ventet at veksten ville svekkes midlertidig.

– Nesten alle piler pekte oppover i starten av året etter et veldig sterkt 2017. Likevel har vi den siste tiden fått en rekke nøkkeltall som indikerer at veksten svekket seg i første kvartal, skrev Nordea.

De viste til at produksjonsindeksene og detaljvarehandelen man har fått så langt indikerer en svak eller fallende produksjon i industri, varehandelen og byggenæringen. De ventet også en svakere utvikling inne bygg og anlegg på grunn av boligkorreksjonen i fjor, noe som også slo til. (Vilkår)

Kjetil Wiedswang forklarer hvorfor Israel jubler og Palestinerne raser
Slik forklarer DNs Kjetil Wiedswang hvorfor det å flytte USAs ambassade i Israel til Jerusalem skaper konflikt.
01:11
Publisert: