Bruttonasjonalprodukt (bnp) for Fastlands-Norge steg 1,1 prosent i august. Det viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). På forhånd var det forventet en vekst på 0,9 prosent, ifølge nyhetsbyrået Bloomberg.

SSB skriver i rapporten at oppgangen i august hovedsakelig skyldes et uvanlig godt makrellfiske, og at dersom man ekskluderer fiske og fangst var veksten nærmere 0,4 prosent.

– Makrellkvoten var større i år enn de to foregående årene, og om lag halve kvoten ble landet i august. Det trakk opp bruttoproduktet i både fiskeriene og fiskeindustrien, sier Pål Sletten, seksjonssjef ved nasjonalregnskap i SSB, i rapporten.

Dermed fortsetter den økonomiske oppturen som følge av gjenåpningen.

Femte måned på rad med bnp-vekst

Etter endt andre kvartal skrev SSB at norsk økonomi var i ferd med å normaliseres. Lavere smittespredning, vaksiner og lettelser i smitteverntiltak gjorde at den økonomiske aktiviteten gradvis tok seg opp.

– Ser vi bort fra fiskeriene, fortsatte gjeninnhentingen etter pandemien og august var den femte måneden på rad med oppgang i bnp Fastlands-Norge. Sommermånedene er imidlertid preget av sterk sesongvariasjon, og tallene bør derfor tolkes med varsomhet, sier Sletten.

Sent i september varslet regjeringen «full gjenåpning» av Norge, noe som innebar at de aller fleste smitteverntiltak ble fjernet.

Forholdene i norsk økonomi er allerede på førkrisenivå, og Norges Bank har derfor nylig valgt å sette opp styringsrenten. For få uker siden ble den hevet til 0,25 prosent, opp fra den historiske nullrenten landet hadde hatt siden mai i fjor.

Tirsdag la NHO frem en ny anslagsrapport for norsk økonomi. I rapporten ble det pekt på flere ting som kan dempe oppsvinget i norsk økonomi. Det ble blant annet nevnt at antall ubesatte stillinger er rekordhøyt, og at én av fire medlemsbedrifter melder om at knapphet på innsatsfaktorer begrenser aktiviteten og hindrer ekspansjon. Prisvekst og høye fraktrater trekkes også frem som risikofaktorer.

NHO ser en vekst i bnp for Fastlands-Norge på 3,8 prosent i 2021, en bnp-vekst på 3,4 prosent i 2022 og 2,0 prosent i 2023, ifølge TDN.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.