Norsk økonomi stoppet opp i siste halvdel av mars 2020. Bnp-tall fra SSB viste at norsk økonomi krympet med 6,9 prosent i mars i år sammenlignet med mars i fjor.

I april fortsatte nedgangen. Fra mars til april krympet fastlandsøkonomien med 4,7 prosent. Bnp var dermed 11,3 prosent lavere i april enn i februar.

Onsdag viser ferske tall fra SSB at nedturen ble snudd i mai. Fra april til mai steg fastlands-bnp i Norge med 2,4 prosent, justert for normale sesongsvningninger.

– Det var til dels svært sterk vekst i mai for noen av næringene som har vært mest preget av nedstengingen, sier sjef for nasjonalregnskapet, Pål Sletten. Samtidig var det videre nedgang i forretningsmessig tjenesteyting, i deler av industrien, og i tjenester tilknyttet oljeutvinning. Det dempet oppgangen for fastlandsøkonomien noe, skriver SSB i rapporten.

Tross oppturen i mai er fastlands-bnp i Norge fortsatt 8,9 prosent lavere enn i februar.

Overnatting hentet seg inn

Særlig var det kultur, underholdning og annen tjenesteyting som bidro til oppgangen i mai, i tillegg til helse og omsorgstjenester. De to steg henholdsvis 59,2 og 11,2 prosent. Det påpekes imidlertid av SSB at nivåene fortsatt er vesentlig lavere enn i februar.

«Dette har sammenheng med fortsatte smitteverntiltak som dempet aktiviteten i næringen: Blant annet ble arrangementer med inntil 50 personer først tillatt 7. mai, mens 200 personer var lovlig fra 15. juni. I tillegg forble treningssentre stengt til midten av juni», skriver SSB i en pressemelding.

Videre går det frem at også overnattings- og serveringsvirksomhet var en viktig bidragsyter til oppgangen i mai. Sektoren steg 23 prosent fra april til mai.

«Også transport utenom utenriks sjøfart, samt overnattings- og serveringsvirksomhet steg markant i mai, men oppgangen kommer etter to måneder med betydelige fall. Aktivitetsnivået i disse næringene var fortsatt henholdsvis 30 og 60 prosent lavere i mai sammenliknet med februar», heter det i meldingen fra SSB.

Ventet oppgang

På forhånd var det ifølge Bloomberg-konsensus ventet en oppgang på 4,3 prosent. Sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB ventet en oppgang på fire prosent.

– Verdiskapningen i fastlandsøkonomien falt med 11,3 prosent fra februar til april, men mot slutten av april kunne en viss oppgang spores, skriver hun i en rapport onsdag.

Dane Cekov i Nordea Markets konstaterer at oppgangen i mai var litt dårligere enn ventet.

– På forhånd forventet vi en vekst et sted mellom 3 prosent og 4 prosent, mens Norges Banks prognose var 3,5 prosent. Dette var litt dårligere enn ventet, og klart på den svake siden til Norge Bank. Imidlertid kan det være mye støy i BNP-tallene på månedsbasis, og tallene kan blir revidert neste måned, skriver han i en morgenrapport. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.