Norsk økonomi, målt ved brutto nasjonalprodukt (bnp) for Fastlands-Norge, vokste 0,4 prosent i august, viser ferske tall fra SSBs nasjonalregnskap torsdag morgen. Det stemmer overens med analytikernes forhåndsestimater, innhentet av Bloomberg.

Vekst i varehandelen og det tradisjonelle fisket sto for størstedelen av oppgangen, ifølge SSB. Nedgang i bygge- og anleggsvirksomheten og i industrien virket motsatt vei.

– Aktiviteten i varehandelsnæringen har vært fallende de siste månedene. Veksten i varehandelen i august kommer etter en større nedgang i juli, sier seksjonssjef for nasjonalregnskapet Pål Sletten i en pressemelding.

Nedgang for industrien

I sum økte husholdningenes konsum med 1,4 prosent fra juli til august. Varekonsumet, som sank kraftig i juli, vokste 1,3 prosent i august. Ifølge SSB er det økt forbruk av mat- og drikkevarer, i tillegg til økte bilkjøp som slår ut her. Forbruk av tjenester vokste med 1,4 prosent, og ble særlig trukket opp av fritidstjenester.

Industrien trakk Norges bnp ned 0,2 isolert sett, etter en samlet nedgang på 2,9 prosent.

SSB beskriver dette som en bred nedgang, i alt fra produksjon av farmasøytiske råvarer til elektroniske produkter. Bearbeiding av fisk trakk i motsatt retning.

Vekstanslagene for juni og juli er også revidert opp med 0,2 prosentpoeng. SSBs tall viser nå at fastlands-bnp økte med et halvt prosent i juni, og krympet 0,1 prosent i juli.

Underbygger renteheving

Veksten er likevel avtagende siden mai, målt som rullerende tremånedersvekst, skriver SSB. Fra mars til mai var denne på én prosent, mens den var falt til 0,3 prosent for perioden juni til august.

– Månedstallene kan svinge en del. Ser en på utviklingen over litt flere måneder, viser tallene at veksten i bnp Fastlands-Norge har vært avtagende siden mai 2022, sier Pål Sletten i SSB.

Seniorøkonom Sara Midtgaard i Handelsbanken, påpeker i en morgenrapport at arbeidsledigheten holdt seg noe lavere enn det Norges Bank så for seg, samtidig som fastlands-bnp ble justert opp. Det underbygger en ny renteheving fra sentralbanken i november, skriver hun.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.