Den norske fastlandsøkonomien vokste med 0,7 prosent i juni. Det viser ferske sesongjusterte tall på bruttonasjonalprodukt (bnp) fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

På forhånd var det ventet en vekst på 1,3 prosent i juni.

Dermed er tredje måned på rad med positiv bnp-vekst et faktum, og bnp for Fastlands-Norge var i juni tilbake på samme nivå som før pandemien rammet i mars i fjor.

For andre kvartal som helhet var veksten på 1,4 prosent, noe svakere enn konsensusforventningen om 1,6 prosent.

På nivå med før pandemien

I en pressemelding skriver SSB at norsk økonomi i andre kvartal var forbi bunnpunktet. Lavere smittespredning, vaksiner og lettelser i smitteverntiltak gjorde at den økonomiske aktiviteten gradvis tok seg opp, skriver SSB videre.

– Det er en milepæl i den helt uvanlige perioden norsk økonomi har vært inne i siden mars 2020, sier seksjonssjef Pål Sletten for Nasjonalregnskapet i SSB.

Samtidig som norsk økonomi nå er tilbake på nivået før pandemien, er nivå mellom to og 2,5 prosent lavere enn det man skulle vente før pandemien, ifølge SSB. Normalt vokser fastlandsøkonomien med om lag 1,75 prosent i året.

– Norsk økonomi var ikke i en normalsituasjon ved utgangen av 2. kvartal, men ubalansene var i ferd med å reduseres. Noen av endringene vi har sett er sannsynligvis varige skift i adferden til personer og bedrifter. Andre forhold må vi tro blir reversert etter hvert som pandemien bringes under kontroll, sier Pål Sletten.

Fortsatt preget av pandemien

Norsk økonomi er fortsatt preget av pandemien, skriver SSB.

Siden mars 2020 har tjenestenæringer som overnatting og servering, transport og kulturtjenester vært hardt rammet. Til tross for oppgang i andre kvartal, var aktiviteten i disse næringene fortsatt lav i juni, ifølge SSB.

Samtidig som konsumet av tjenester falt, har varekonsumet økt under pandemien. Det har ført til at varehandelen har holdt seg oppe, og denne økte ytterligere i mai da butikkene åpnet igjen. Også konsumrettet industri har klart seg godt, mens leverandørindustrien har hatt en svakere utvikling, blant annet på grunn av problemer knyttet til tilgang til utenlandsk arbeidskraft i april, skriver SSB.

Færre restriksjoner

Juni var langt på vei den mest «normale» måneden i koronapandemien hittil ettersom en rekke restriksjoner tidligere var blitt lettet på med tilnærmet fullt åpne butikker, restauranter og kjøpesentre.

I slutten av juni valgte regjeringen likevel å utsette trinn fire av gjenåpningen grunnet usikkerheten rundt deltavarianten og økt smittespredning i Norge og internasjonalt.

Ettersom forholdene i norsk økonomi er i ferd med å normalisere, vil rentene snart komme opp. Torsdag besluttet Norges Bank som ventet å holde styringsrenten uendret på null prosent og varslet samtidig renteheving i september.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.