Veksten i norsk økonomi sank med 0,1 prosent fra oktober til november i 2019.

Det viser ferske tall for bruttonasjonalprodukt fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Sesongjusterte tall viser en vekst på 0,3 prosent i bruttonasjonalprodukt for Fastlands-Norge fra tremånedersperioden juni-august til september-november.

Både Nordea Markets og DNB ventet på forhånd en sterkere månedsvekst i november enn 0,1 prosent. Nordea Markets ventet en månedsvekst på 0,3 prosent, og påpeker i morgenrapporten torsdag at en vekst på 0,3 prosent er nødvendig både i november og desember for å nå Norges Banks estimat for kvartalsvekst i fjerde kvartal 2019. De har anslått en kvartalsvekst på 0,4 prosent.

Med flat vekst i november skal det et sterkt resultat for desember 2019 til for å nå disse målene. Det skriver Handelsbanken på mikrobloggtjenesten Twitter.

Olje og it drar opp

Ifølge SSB var det tjenester knyttet til oljeutvinning og bygging av plattformer og moduler som var den viktigste bidragsyteren til tremånedersveksten, sammen med akvakultur og elektrisitetsproduksjon.

Blant tjenestenæringene var det IT-tjenester og varehandel som bidro til å dra bnp opp. Varehandel økte sterkt i november, etter flate tall i september og oktober. Tjenestenæringen totalt steg 0,3 prosent i tremånedersperioden september-november.

Bruttoproduktet i industrien falt med 0,6 prosent i samme periode, hvor særlig produksjon av farmasøytiske råvarer, raffinerte oljeprodukter og kjemiske og mineralske produkter bidro til nedgangen.

Aktivitetsveksten i bygg- og anleggsnæringen fortsatte, men i noe lavere tempo enn før sommeren, ifølge SSB.

Økt konsum

Husholdningenes konsum steg med 0,2 prosent i september-november, sammenlignet med foregående tremånedersperiode.

Tjenestekonsumet hadde en vekst på 0,3 prosent, mens varekonsum økte med 0,1 prosent.

Ifølge SSB er det særlig bilkjøp som trekker ned varekonsumet.

Bruttoinvesteringene i fast realkapital steg med 4 prosent i tremånedersperioden, men falt med 1,8 prosent fra oktober til november. Boliginvesteringene falt med 1,6 prosent i tremånedersperioden, og 1,9 prosent fra oktober til november. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.