Bankene strammet inn kredittpraksisen overfor husholdningene i første kvartal, slik bankene varslet at de ville gjøre. Det betyr at bankene har gjort det vanskeligere å få innvilget boliglån. 

Det viser Norges Bank utlånsundersøkelse for første kvartal, som ble offentliggjort torsdag. 

Bankene forklarer innstramningen med endringene i boliglånsforskriften som trådte i kraft ved nyttår.

Innstrammingen gjelder først og fremst lånebetingelser knyttet til maksimal gjeldsgrad, som er gjeld i forhold til inntekt. Den nye forskriften sier at husholdningene ikke kan samlet gjeld som utgjør mer enn fem ganger brutto årsinntekt.  Innstrammingen i form av krav til maksimal belåningsgrad, som er lån i forhold til boligverdi, og bruk av avdragsfrihet var mindre enn hva bankene forventet i fjerde kvartal, viser undersøkelsen. 

For inneværende kvartal varsler bankene uendret kredittpraksis. Det betyr at det ikke har planer om å gjøre det vanskeligere enn i dag å få innvilget boliglån. 

Tar høyere rente

Bankene tar seg også bedre betalt for å låne ut til husholdningene, viser undersøkelsen. Utlånsrenten og utlånsmarginen på lån til husholdninger økte i første kvartal, slik bankene varslet i forrige undersøkelse for fjerde kvartal i fjor. 

Bankene trekker frem finansieringskostnader og regulatoriske endringer som forklaringsfaktorer for at utlånsrenten og utnlånsmarginen er økt. 

Bankene har ikke planer om ytterligere økning av renten i andre kvartal, viser undersøkelsen. 

Uendret etterspørsel

Bankene ventet at etterspørselen etter boliglån ville øke i første kvartal. Undersøkelsen viser imidlertid at husholdningenes samlede etterspørsel etter boliglån var uendret i kvartalet. Det gjelder også etterspørselen etter førstehjemslån. Samtidig falt etterspørselen etter fastrentelån noe, opplyser Norges Bank. 

Bedriftene må også betale mer

Også bedriftenes etterspørsel etter lån var lite endret i første kvartal. Dette var imidlertid akkurat som bankene ventet i forrige runde av undersøkelsen. Bankene venter heller ikke økt etterspørsel i inneværende kvartal. 

Bankene rapporterer om uendret kredittpraksis overfor foretakene i første kvartal, Kredittpraksisen ventes fortsatt å være tilnærmet uendret i andre kvartal. 

Lånebetingelsene har blitt noe strammere, særlig knyttet til krav om egenkapital og bruk av gebyrer. Bankene rapporterer om litt høyere utlånsmarginer og utlånsrenter på lån til foretak i første og venter ytterligere små økninger i andre kvartal. Den viktigste forklaringsfaktoren bankene oppgir, er regulatoriske endringer, opplyser Norges Bank. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Trang bolig? Ole-Magnus (32) har funnet smarte løsninger.
Med rekordhøye boligpriser må flere klare seg på mindre plass. Ole-Magnus (32) har funnet smarte løsninger.
00:22
Publisert: