Flere nøkkeltall som kan gi mer informasjon om tilstanden i norsk økonomi kommer denne uken.

  • Mandag morgen viste shoppingtall fra SSB en overraskende nedgang i september etter fall også måneden før.
  • Tirsdag kommer det tall for låneveksten i norske husholdninger og bedrifter
  • Aktivitetsindikatoren Norsk PMI for industrien kommer onsdag morgen.
  • Fredag kommer det tall for registrert ledighet.
  • Fredag kommer også tallene som trolig vil bli viet mest oppmerksomhet i løpet av uken: Boligprisutviklingen i oktober.

Kan gi spekulasjoner om rentekutt

– Boligprisene har falt seks måneder på rad, og basert på utviklingen i antall boliger for salg, ser vi faktisk ikke grunn til å forvente at prisene har steget igjen allerede i oktober, skriver analytikerne i Danske Bank i en oppdatering.

Meglerhuset mener overskuddstilbudet må reduseres før vi kan vente en stabilisering av prisene og mener det derfor er mest interessant å følge med på utviklingen i tilbudet av boliger og beholdningen av boliger for salg.

– Enda en måned med prisfall kan føre til spekulasjoner om at utviklingen i boligmarkedet vil tvinge Norges Bank til å holde renten lav, eller til og med sette ned renten. Men det er ikke vårt hovedscenario, skriver Danske Bank i oppdateringen.

Venter utflating

Ifølge Norges Banks siste prognoser venter sentralbanken at utviklingen i boligmarkedet skal snu i årets tre siste måneder. Prognosen for oktober er en flat utvikling i de sesongjusterte prisene på landsbasis. I november og desember venter sentralbanken vekst i prisene igjen.

Utviklingen i september var imidlertid svakere enn sentralbanken så for seg. Prisene falt med 0,4 prosent, mens Norges Bank ventet en nedgang på 0,2 prosent.

I et intervju i forrige uke konstaterte sentralbanksjef Øystein Olsen at boligprisene falt litt mer enn sentralbanken så for seg i september.

– I september så vi for oss at boligprisfallet etter hvert vil flate ut, minnet sentralbanksjefen om.

– Det gjør dere fremdeles? ​

– Det er det siste vi har ytret oss i den saken. Vi kommer tilbake til dette i desember, sa Olsen.

I september understreket sentralbanken selv at et større fall i prisene enn den har sett for seg kan føre til mer alvorlige konsekvenser for utviklingen i norsk økonomi fremover.

«Nedgangen i boligprisene kan bli mer markert enn vi venter. Det kan dempe veksten i norsk økonomi, blant annet gjennom lavere boliginvesteringer. Den siste tiden har igangsettingen av nye boliger økt sterkere enn befolkningen, og boliginvesteringene har kommet opp på et høyt nivå som andel av verdiskapingen», skriver sentralbanken i prognoserapporten Pengepolitisk rapport fra september.

Bare halvveis i boligprisfallet

Sjeføkonom Andreas Benedictow i Samfunnsøkonomisk analyse venter at boligprisfallet vil fortsette et godt stykke inn i 2018. I en rapport fra analyseselskapet som ble lagt frem i forrige uke er nedgangen i boligprisene bare halvveis.

– Boligprisfallet blir såpass stort at det vil stoppe oppturen i norsk økonomi, sa sjeføkonom Andreas Benedictow i Samfunnsøkonomisk analyse til DN tidligere denne uken.

Han tror prisfallet blant annet fører til lavere boligbygging i årene fremover, noe som vil trekke veksten i økonomien ned.

Økonomene i Handelsbanken venter videre nedgang i boligprisene på kort sikt.

– Vi må nok regne med at prisene faller videre de nærmeste månedene, ettersom lageret av usolgte boliger har fortsatt å hope seg opp. Det er et tegn på at prisene må ytterligere ned for at markedet skal klarere, skriver økonomene i morgenrapporten fra meglerhuset mandag. (Vilkår)

Arne Fredly viste frem bil til 50 millioner
Investor Arne Fredly hadde med seg sin Bugatti Chiron til Oslo Motor Show i dag. Det var mange som ville se på superbilen til rundt 50 millioner kroner da den ble avduket med investoren til stede.
01:54
Publisert: