Økonomene har over helgen hatt tid til å fordøye boligpristallene som kom på fredag.

På landsbasis falt de nominelle prisene 0,2 prosent i november, mens prisene korrigert for sesongvariasjoner fikk en uventet oppgang på 0,4 prosent, ifølge tall fra Eiendom Norge.

Samtidig falt boligprisene i Oslo med 1,8 prosent fra måneden før. Det betyr at Oslo-prisene nå er 10,1 prosent lavere enn i toppmåneden april.

I mandagens morgenrapport fra DNB Markets omtaler makroøkonom Jeanette Strøm Fjære oppgangen på landsbasis som «overraskende», etter fem måneder med boligprisfall.

Strøm Fjære peker på høy aktivitet, med en oppgang i omsetningen av boliger på 8,2 prosent fra samme periode i fjor.

– De positive oktobertallene gjør at man nesten kan falle for fristelsen å konkludere med at korreksjonen i boligmarkedet snart er over, skriver makroøkonomen.

– Men dersom man ser nærmere på dataene er de ikke like positive, understreker hun.

To faktorer

Strøm Fjære peker på to faktorer bak oppgangen i omsetningen.

– For det første skyldes den høye omsetningen i oktober dels en ekstra virkedag i oktober i år. Attpåtil var det en tirsdag (en dag det omsettes mange boliger).

– For det andre fortsatte antall usolgte boliger å øke i oktober og for Norge som helhet er de på det høyeste nivået siden juni 2009.

Boligprisene må trolig noe mer nedover for at de usolgte boligene skal selges unna, mener DNB Markets.

Strøm Fjære merker seg at prisutviklingen i de største byene fortsatt er svak.

– Vi fortsetter å tro at korreksjonen i boligmarkedet varer et par kvartaler til, men at korreksjonen blir moderat og med små ringvirkninger til realøkonomien, skriver makroøkonomen.

– Oktobertallene kan indikere at prisene snur noe raskere enn vi har sett for oss, men vi vil se an utviklingen noen måneder til før vi konkluderer med at korreksjonen i boligmarkedet er over, heter det i mandagens morgenrapport.

– Må ned

Også Handelsbanken Capital Markets viser til lageret av usolgte boliger.

– Prisene må ned for å få salget unna, konkluderer meglerhusets makroøkonom Marius Gonsholt Hov i meglerhusets morgenrapport.

Han understreker at det riktignok er lite dramatikk knyttet til dagens utvikling.

– Som omtalt tidligere ser vi boligmarkedet som inne for en myk landing. Og gitt utviklingen de siste månedene er det enda mindre grunn til å hevde at boligbremsen i Oslo har «spredt seg» via negative presseoppslag, skriver Gonsholt Hov.(Vilkår)

Svømmer rundt med 800 tonn laks
KB dykk nyter godt av gode tider innen oppdrett, og har økt omsetningen fra 17 til 90 millioner på to år.
01:20
Publisert: