Det internasjonale pengefondet (IMF) mener det hete norske boligmarkedet er en av de største risikofaktorene for norsk økonomi, ifølge en rapport som i dag ble offentliggjort og forelagt finansminister Siv Jensen. Fondet anbefaler mindre skatteincentiver.

- Favoriserer boliginvesteringer

- Dere har et skattesystem som sterkt favoriserer investeringer i boligmarkedet foran produktive investeringer, sier IMFs Tom Dorsey på dagens pressekonferanse.

- Generelt har det norske skattesystemet blitt mer komplekst over årene, med mange fritak og favoriseringer. Det bør bli mer nøytralt, sier han.

Vil holde igjen utgiftene

Rapporten peker på at et mer nøytralt skattesystem vil kunne øke effektivitet og vekst. Et enkelt system med brede grunnlag og få unntak vil ifølge IMF kunne gi rom for lavere skattenivå, opplyser Finansdepartementet i en pressemelding.

– Jeg merker meg at IMF mener justeringer i retning av et mer nøytralt skattesystem vil kunne gi rom for lavere skattesatser. Dette rommet vil kunne økes ytterligere ved også å holde igjen på utgiftssiden, sier Finansminister Siv Jensen.

Finansminister Siv Jensen.
Finansminister Siv Jensen. (Foto: Thomas T. Kleiven)
 

IMF venter lavere vekstimpulser fra olje-og gassindustrien som følge av lavere oljeinvesteringer.

Dermed må Norge skape andre kilder til vekst, mener valutafondet. Hovedscenariet er imidlertid positivt, med kun moderat økning i arbeidsledigheten de kommende årene, og en inflasjon som gradvis vokser mot Norges Banks målsetning.

Store forutsetninger

Utsiktene bygger imidlertid på forutsetninger om at vekstkildene skifter fra olje- og gass-sektoren mot andre deler av økonomien, eller mot eksport av oljerelaterte varer og tjenester, ifølge rapporten.

Den største trusselen mot vekstscenariet er svekkede og vedvarende fall i olje-og gassprisene, samt at Norge mislykkes i omstillingen. Samtidig kan kraftig svekkede oljepriser eller andre sjokk i etterspørselen eller tilliten gi et betydelig fall i boligprisene, advarer IMF.

"Mens boligprisene har stabilisert seg det siste året, er det for tidlig å konkludere at boligboomen er over eller å utelukke en vedvarende prisnedgang", heter  det.

Gitt de høye boligprisene og husholdningen høye boliggjeld, vil et slikt fall trolig gi en reduksjon i forbruket med alvorlige følger for detaljhandelen, byggevirksomheten og næringseiendom, samt for långiverne til disse sektorene, mener IMF.

Varsler mer omfattende rapport

En delegasjon fra IMF har hatt møter med relevante myndigheter og observatører i Oslo. Besøket er en del av IMFs bilaterale overvåkning av Norge.

Rapporten gir støtte til Regjeringens arbeid med å styrke finansiell stabilitet, ifølge Finansdepartementet.

"Staben i IMF vil i løpet av sommeren utarbeide en mer omfattende rapport som skal diskuteres i IMFs styre til høsten", heter det.

Saken oppdateres

Les også:
IMF ser økt arbeidsledighet i Norge

Boliginvesteringene faller og faller  (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.