Rentepanelet: Boligbygging kan bli rentejoker

Foreløpig gir boligmarkedet Norges Bank ingen grunn til bekymring, mener DNs rentepanel. Men nivået på boligbyggingen kan bli en nøkkel for norsk økonomi fremover.

Publisert: Oppdatert:

DNs rentepanel anbefaler Norges Bank å holde renten uendret på rentemøtet denne uken. Fra venstre Ragnar Torvik, Kari Due-Andresen, Knut Røed, Steinar Holden og Hilde C. Bjørnland.
DNs rentepanel anbefaler Norges Bank å holde renten uendret på rentemøtet denne uken. Fra venstre Ragnar Torvik, Kari Due-Andresen, Knut Røed, Steinar Holden og Hilde C. Bjørnland. (Foto: Hanna Kristin Hjardar)