Norges Bank la torsdag formiddag frem utlånsundersøkelsen for årets andre kvartal. Den viste at etterspørselen etter boliglån fra husholdningene økte i perioden, mens låneetterspørselen fra ikke-finansielle foretak var uendret.

– Det var ikke forventet på forhånd at det skulle ta seg opp, forteller sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB.

Hun sier at den økte etterspørselen skyldes snuoperasjonen i boligmarkedet i vår, der prisutviklingen snudde til betydelig vekst, fra nedgang i fjor.

– Men bankene tror ikke det kommer til å fortsette. De venter en mer uendret etterspørsel og at den vil dempe seg noe, så får vi se hvordan det blir.

– Det har antageligvis sammenheng med at de venter fall i boligprisene, sier Haugland.

Eiendom Norges statistikk for juni viste at boligprisveksten har roet seg noe. Eiendom Norge legger frem boligprisstatistikken for juli fredag, som ifølge Haugland vil ha påvirkning på låneetterspørselen hos husholdningene i tredje kvartal.

– Hvis det viser at prisveksten har dempet seg, så kan vi forvente at etterspørselen etter lån gjør det samme. Dersom det blir positiv prisutvikling, vil låneveksten bli sterk og gjeldsoppbyggingen likeså, sier hun.

«Overrasket»

– Jeg ble overrasket fordi avvikene mellom bankenes egne forventninger og realiteten var så stor, sier administrerende direktør Carl. O Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund.

Han påpeker at etterspørselen er størst på lån til flytende rente.

– Det er ganske sterk indikasjon på at markedsforventningene til husholdningene har snudd kraftig og kanskje kraftigere enn det man har sett for seg. Det er en del grunnleggende fundamentale drivere som ligger bak prisutviklingen, men vi vet også at folks forventninger betyr mye for boligmarkedet, sier Geving.

Direktør Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund.
Direktør Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund. (Foto: Elin Høyland)

Han trekker frem at Norges Eiendomsmeglerforbund forventer en moderat utvikling i boligmarkedet i høst.

– Men nå kan det hende at vi blir overrasket og det blir noe sterkere. Tallene på husholdningenes låneetterspørsel indikerer dette.

– Bankene må forholde seg til utlånsforskriftene, men at folk i så stor grad søker lån til flytende rente er en indikasjon på at markedet vil være etterspørselsdrevet utover høsten, sier Geving.

Uendret kredittpraksis

Bankene meldte også om uendret kredittpraksis overfor husholdningene i andre kvartal og de venter å holde kredittpraksisen uendret i tredje kvartal. Endring i kredittpraksisen beskriver om det er blitt lettere å få lån eller om tilgangen på kreditt er blitt strammet inn.

Bankene meldte også om noe lavere utlånsmarginer i andre kvartal.

– Det visste vi fordi pengemarkedsrenten steg, mens bankens renter ble uendret, påpeker Haugland.

I september er det ventet at Norges Bank kommer til å heve styringsrenten fra 0,5 prosent til 0,75 prosent – den første rentehevingen siden mai 2011. Det skal være planlagt ytterligere to renteøkninger i 2019, og sentralbanken har varslet at styringsrenten skal opp rundt 1,5 prosentpoeng de tre neste årene.

Både etterspørselen fra ikke-finansielle foretak og tilbudet fra bankene var uendret i tremånedersperioden og det ventes ikke at dette skal andre seg i tredje kvartal.

– Hvis det blir en skikkelig oppsving eller nedtur i investeringene i bedriftssektoren, så ville vi sett at etterspørselen etter lån hadde økt. Vi vet at investeringene er på vei opp, men det er ikke en «boom» slik som vi så før finanskrisen, påpeker Haugland.(Vilkår)

Konsernsjefer om NHO-forslaget: – Viktig debatt!
Konsernsjefene i Orkla og Tine, Peter A. Ruzicka og Hanne Refsholt, kommenterer NHO-utspillet om å fjerne selskapsskatten under et arrangement på Norway Cup.
01:24
Publisert: