Etter at Norges Bank satte opp styringsrenten i midten av september gikk det bare et drøyt døgn før DNB, som den første banken, fulgte etter med å sette opp rentene på boliglån.

Siden har Nordea, Danske Bank og de andre store bankene fulgt etter med rentehevinger. DNs gjennomgåelse viser at det har oppstått et stort sprik mellom hvilke boliglånsrenter de ulike bankene tilbyr.

Årsaken er at det fremdeles er noen få banker som ikke har satt opp renten.

Nettbank kommer best ut

Dinbank, en nettbank som er en del av Sparebanken Øst-konsernet, kommer desidert best ut i DNs gjennomgåelse. For en låntager som er under 34 år gammel, med et boliglån på to millioner kroner og en egenkapital på 15 prosent, tilbyr nettbanken en nominell rente på 1,97 prosent.

Avstanden opp til renten som DNB tilbyr den samme låntageren er stor. Landets største bank tilbyr DNs låntager en rente på 2,60 prosent. Dersom vedkommende hadde vært førstegangskjøper, hadde DNB, i likhet med mange av de andre bankene, tilbudt en lavere rente.

Avdelingsbanksjef i Dinbank, Siri Olsen, håper den lave renten deres gjør at flere kunder tar banken i bruk.

– Det er et bevisst valg at vi ikke har satt opp renten i løpet av de to siste ukene. Dinbank drives av få, iherdige medarbeidere og er i stor grad nettbasert, selvbetjent og automatisk. Det lave kostnadsnivået gir oss mulighet til å holde Norges laveste pris på boliglån til unge kunder, sier Olsen.

Hun forklarer at de har valgt å rette satsingen mot unge kunder, noe som de mener er bærekraftig fordi de håper at kundene vil bli hos banken i mange år fremover.

– Det vi håper er jo selvfølgelig at volum vil kompensere for mindre inntjening og at vi med økt volum kan tilby landets billigste lån til unge i mange år fremover, sier Olsen.

Tror ikke situasjonen vil vare

Spørsmålet er hvor lenge denne situasjonen vil vare. Nils Kristian Knudsen er strateg i Handelsbanken Capital Markets, og han følger pengemarkedsrenten tett. Denne renten kalles Nibor, og er svært viktig for hvilken boliglånsrente bankene er i stand til å tilby sine kunder.

– Dersom Nibor trekker oppover slik markedet tror i dag, så er det et tidsspørsmål før flere banker følger etter med rentehevinger, sier Knudsen.

Pengemarkedsrenten Nibor er den renten som DNB, Nordea eller andre banker må betale for å låne penger, som de igjen kan låne videre til sine kunder.

– Forventningen fremover er at Nibor skal videre opp gjennom 2019, så det er noe bankene må planlegge for, sier Knudsen.

Han forklarer at det ikke alltid er slik at Nibor øker når Norges Bank setter opp renten. Siden begynnelsen av september har Nibor økt med 0,06 prosentpoeng, mens Norges Bank satte styringsrenten opp med 0,25 prosentpoeng i midten av september.

De fleste bankene har satt opp sine utlånsrenter tilsvarende.

«Enklere for bankene å øke renten nå»

Vegard Toverud er bankanalytiker i meglerhuset Pareto, og han forklarer at det er enklere for bankene å sette opp lånerenten når Norges Bank gjør det enn når Nibor øker. Årsaken til dette er at folk flest får med seg når styringsrenten går opp, mens de færreste vet om Nibor går opp eller ned.

– Nå er bankene i en situasjon hvor Nibor har steget mindre enn styringsrenten til Norges Bank, så da har de muligheten til enten å ta igjen for det tapte, eller å være i forkant av videre oppgang i Nibor ved å heve renten nå, sier Toverud.

Toverud mener at dersom bankene forventer at Nibor vil stige fremover, så er det naturlig å heve renten nå.

– For øyeblikket ser det ut som om de fleste bankene vil endre rentene sine. Min forventning er at de bankene som ikke har annonsert renteheving enda, kommer til å gjøre det, sier Toverud, som mener at konkurransesituasjonen mellom bankene er vel så viktig for om de setter opp renten eller ikke.

Tror forskjellene vil jevne seg ut

Fagdirektør for finans i Forbrukerrådet Jorge Jensen forteller at når Norges Bank setter opp renten, så er det vanlig at det umiddelbart oppstår forskjeller mellom boligrentene til de ulike bankene.

– Det handler om hvilken strategi bankene har. Noen banker ønsker å vokse, og de vil ofte komme med bedre priser på sine boliglån, sier Jensen.

Etter hvert vil normalt forskjellen mellom bankene jevne seg ut, mener Jensen. Han forteller at bankene opererer med forskjellige priser til forskjellige typer kunder, som for eksempel Danske Bank, som gjennom sin avtale med akademikerne tilbyr deres medlemmer lavere renter.

Jensen mener at så lenge bankene opererer på denne måten, vil det alltid være rom for at den enkelte kunde kan forhandle om boliglånsrenten. Veldig mange lånekunder har fått beskjed om at banken deres vil sette opp renten på boliglånet deres, og Jensen mener ukene fremover er en god anledning til å forhandle med banken.

– Vi tror det blir travle dager for bankene fremover og at mange vil ta kontakt med banken sin, sier Jensen.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

DNs kommentator Bård Bjerkholt: -Nå står vi ved et veiskille. Hør hans klare oppfordring til finansministeren
01:14
Publisert: