Sentralbanksjef Øystein Olsen mener endringene i boliglånsforskriften har vært en sentral årsak til at oppgangen i boligprisene stoppet helt opp tidligere i år.

På landsbasis har boligprisene falt i seks av de syv siste månedene. Til vinteren skal Olsen gi sin vurdering av om forskriften bør videreføres eller skrotes.

– Dette omslaget i boligmarkedet måtte komme, det bør komme, og det er bra at det kom tidligere snarere enn senere, sa Olsen under et foredrag på en boligkonferanse i regi av Eiendom Norge og Finans Norge i Oslo tirsdag.

En enda lengre periode med sterk vekst i prisene ville bare gjort nedgangen enda brattere og mer urovekkende, ifølge sentralbanksjefen.

«Kan ikke vare evig»

Selv om prisene har kommet ned, har sentralbanksjefen fremdeles en stor bekymring knyttet til boligmarkedet:

Det høye gjeldsnivået i husholdningene.

Før omslaget startet i vår, var det en langvarig periode med til dels kraftig oppgang i boligprisene. Det har bidratt til å trekke norske husholdningers gjeldsbelastning opp på et rekordhøyt nivå.

– Det er fortsatt høyere vekst i husholdningens gjeld enn i inntekter. Det kan ikke vare evig ,og det gir en sårbarhet i en bred gruppe av husholdninger, sier Øystein Olsen til DN.

I gjennomsnitt har norske husholdninger en gjeld som er 2,2 ganger større enn årlig disponibel inntekt. Ifølge Olsen er det bare Danmark som har høyere gjeldsbelastning.

Ifølge sentralbankens egne tall er det grupper av husholdninger med spesielt høy gjeldsbelastning som kan få problemer dersom boligprisene faller kraftig eller renten settes opp.

– Husholdningene er sårbare for en renteøkning som en eller annen gang kommer. Hvis det da skjer en tilstramning i forbruket, vil det kunne forsterke en nedgang i norsk økonomi. Det er bekymringen som ligger der hele tiden, sier Olsen.

Ber om vurdering

Mandag sendte Finansdepartementet et brev til Finanstilsynet hvor det ber tilsynet vurdere om boliglånsforskriften skal avvikles etter planen, eller om den bør videreføres eller justeres.

Tilsynet bes også om å hente inn Norges Banks vurdering.

Forskriften trådte i kraft ved årsskiftet og skal etter planen gjelde frem til 30. juni neste år.

– De som tror at dette betyr at forskriften skrotes, må nok tro om igjen. Finanstilsynet vil ganske sikkert konkludere med at den nye forskriften har virket helt etter hensikten, skriver sjeføkonom Kjetil Olsen i morgenrapporten fra Nordea Markets tirsdag.

Både Norges Bank og Finanstilsynet har lenge vært bekymret for gjeldsoppbyggingen i norske husholdninger.

– At nå boligprisene, og dermed etter hvert gjeldsveksten, kommer litt ned tror vi tilsynet faktisk er ganske så fornøyd med. Også Norges Bank, som skal tas med på råd, har uttalt at det er bedre at boligprisene kommer litt ned nå, enn mye ned senere. Også de tror vi mest av alt er happy med boligprisutviklingen vi har sett i år, skriver Nordeas sjeføkonom.

Norges Bank støttet endringen av boliglånsforskriften da den var på høring i fjor.

Kommunikasjonssjef Andreas Andersen i Norges Bank opplyser i en epost til DN at det ikke er noe nytt fra sentralbankens side om forskriften på det nåværende tidspunkt.

– Vi registrerer nå at departementet har bedt om en vurdering av forskriften fra Finanstilsynet innen 1. mars 2018, der innhenting av vurderinger og faktagrunnlag fra Norges Bank inngår. Det er vi selvsagt beredt til å bidra med, skriver Andersen.(Vilkår)

Audis feteste
Audi RS 5 er raskere og sterkere enn noensinne, likevel savner vi den gamle modellen.
01:42
Publisert: