Det har vært usedvanlig store bevegelser i finansmarkedene verden over de siste dagene. Aksjebørsene i USA, Asia og Europa falt kraftig fra fredag kveld frem til tirsdag ettermiddag. Samtidig har volatiliteten i markedet – som er et mål på hvor store kurssvingningene er – steget historisk mye i løpet av svært kort tid.

Forvaltertoppen Geraldine Sundstrom i Pacific Investment Management (Pimco), som er blant verdens største forvaltningsselskaper, mener de voldsomme bevegelsene vi har sett de siste dagene vel så mye kan forklares ut fra tekniske forhold enn ut fra de grunnleggende økonomiske forholdene som preger verden for tiden.

– Bevegelsene vi har sett i markedet er store. Og bevegelsene kan begynne å leve sitt eget liv, sier Sundstrom.

Setter større avtrykk

Hun mener det er skjedd store endringer i finansmarkedene de siste årene og at det nå er relativt sett flere markedsaktører enn tidligere som gjør investeringer som er drevet av tekniske forhold som volatilitet. Investorer kan for eksempel ha veddet på at perioden med lav svært volatilitet, altså små svingninger, skulle fortsette. Når svingningene brått blir store, må de ut av posisjonene siden bevegelsene påfører dem tap. Dermed bidrar de til at bevegelsene blir enda større og dermed selvforsterkende.

– Det er flere markedsaktører som har en respons som er knyttet til volatilitet og bevegelse, i motsetning til tradisjonelle, grunnleggende investeringer. Vi vet at det blir flere slike markedsaktører. En del av dem belåner også posisjonene sine, så fotavtrykket deres i markedet er unektelig større enn det brukte å være, sier Sundstrom.

Gikk kanskje for raskt

Før uroen startet i forrige uke hadde globale aksjemarkeder lagt bak seg en periode på 14 måneder uten større fall. At nedturen brått startet ble forklart med at sentrale referanserenter i markedet var på vei opp. En renteoppgang som var drevet av forventninger om høyere inflasjon og at den amerikanske sentralbanken Federal Reserve (Fed) derfor vil heve renten raskere enn planlagt.

Sundstrom mener imidlertid at denne utviklingen er på linje med hovedscenarioet som Pimco opprinnelig så for seg for 2018 og at det er altfor tidlig å konkludere med at inflasjonen er høyere og at Fed vil heve renten mer enn planlagt.

– Så aksjemarkedet burde leve fint med at rentene på tiårig amerikansk statsgjeld kommer opp mot tre prosent?

– Ja. Vi har anslått at markedsrentene ville øke i 2018 og at tiårsrenten ville være et sted mellom 2,75 og 3,25 prosent. Og at Fed vil heve renten tre ganger. Og ingenting av dette har forandret seg. Vi trodde ikke at det ville ta knekken på den økonomiske oppturen eller sende oss inn i en resesjon. Sånn sett bør aksjemarkedet kunne overleve med renter på dette nivået.

– Men kanskje skjedde bevegelsene for raskt. Oppgangen i markedsrentene var bratt og rask, og bevegelsen i aksjemarkedet i januar var også rask. Noen ganger fører selvfølgelig farten i bevegelsen til at det blir større sjanser for en korreksjon, sier Sundstrom.

– Ingen grunn til å slå alarm

Hun tror markedsaktørene må leve med at svingningene vil bli større i tiden fremover enn de har vært det siste året.

– Nå går vi trolig tilbake til et mer normalt område. Men det ser ut til at veien mot normal volatilitet går via en overflod av volatilitet.

– Markedet overreagerer?

– Ja, det er slikt markeder gjør. Men det er ingen grunn til å slå alarm på det nåværende tidspunkt, for de grunnleggende forholdene er relativt gode.

Sundstrom mener det er vanskelig å anslå hvor lenge den kraftige turbulensen vil vare før markedene finner tilbake til en mer normal utvikling.

– Det har bare vart i noen dager. Det varer kanskje lengre, eller kanskje er det allerede over. Hvem vet?

I mellomtiden gjelder det å lete etter nye muligheter, ifølge Pimco-forvalteren.

– Vi respekterer bevegelsene. Men om noe, så skaper dette nye muligheter og verdier i enkelte markeder. Dersom tiårsrenten på amerikanske statsobligasjoner går mot tre prosent så kan det være at vi tenker at det er et inngangsnivå i amerikanske statsobligasjoner. Og med tanke på aksjer, så er det noen markeder vi liker. Som for eksempel Japan, der det har vært en ganske så stor nedgang, sier Sundstrom. (Vilkår)

Børsnedgangen: -Kanskje er det verste over
Bård Bjerkholt og Terje Erikstad kommenterer børsåpningen i USA. -Underliggende tall i USA er for gode, mener Terje Erikstad om at børsnedgangen vil bli kortvarig.
06:00
Publisert: