– Det er den eldste hytta i Solvang kolonihager, avdeling 15. Vi skal skifte planke på mønet, tidens tann har gnaget litt på den. Så nå er det på tide, sier Lillian Lydersen, som er på materialjakt på Thaugland trelastforretning i Oslo.