Norge har igjen fått bekreftet medlemskapet i en etter hvert svært så eksklusiv klubb: Nasjonene med høyest oppnåelig kredittvurdering hos alle de tre store kredittvurderingsbyråene i verden. 

Fredag kveld sendte kredittvurderingsbyrået Fitch ut en melding der Norges trippel A-vurdering blir bekreftet, samtidig som utsiktene for vurderingen blir omtalt som «stabile». 

De to andre store byråene, Standard & Poor's og Moody's, har også gitt Norge stempelet som trippel A-nasjon med stabile utsikter.  

En bedre vurdering enn dette er det rett og slett ikke mulig å oppnå. Kun åtte andre nasjoner kan vise til like sterk vurdering hos alle de byråene.  

Australia, Canada, Danmark, Tyskland, Luxembourg, Nederland, Singapore, Sverige og Sveits. De fleste av disse landene har også stabile utsikter for sine toppvurderinger.

Mye skryt

Om man i det hele tatt er i tvil på hvordan den norske statens finansielle posisjon står seg sammenlignet med andre nasjoner, kan det kanskje være verdt å lese oppsummeringen av kredittvurderingen. 

Den inneholder en stor dose skryt til norske myndigheter. Fitch skriver at toppvurderingen blant annet er et resultat av: 

  • Statens sterke balanse
  • Overskudd på driftsbalansen overfor utlandet
  • Store netto fordringer på utlandet
  • Høy score på indikatorer for menneskelig utvikling og myndighetsstyring
  • Svært høy inntekt per innbygger

– Et robust makroøkonomisk politikkrammeverk og sterke buffere gir myndighetene rom til å respondere på lav oljepris med en ekspansiv politikk. Statsfinansene er nøkkelen for styrken i kredittvurderingen. Inntektene fra Norges modne oljesektor blir kanalisert inn i Oljefondet, som ble verdsatt til 241 prosent av fastlands-bnp ved utgangen av 2016, konstaterer Fitch i vurderingen. 

Byrået konstaterer at handlingsregelen for innfasing av oljepenger sikrer at pengebruken over tid ikke blir større enn avkastningen i Oljefondet. At regelen for årlig pengebruk nedjusteres fra fire til tre prosent av fondets verdi, er ikke nødvendigvis ensbetydende med innstramning, bemerker byrået. 

– I gjennomsnitt kan det fremdeles bety finanspolitisk ekspansivitet, dersom fondet vokser raskere enn økonomien.

Selv om norsk økonomi har vært gjennom en kraftig oljenedtur, konstaterer Fitch at den gjennomsnittlige årlige bnp-veksten i løpet av en femårsperiode likevel ligger an til å havne på medianen blant trippel A-nasjonene på rundt to prosent.

Byrået venter at veksten i Fastlands-Norge ender på 1,6 prosent i år og to prosent neste år. 

Noen advarsler

Det finnes likevel noen potensielle skjær i sjøen fremover, mener byrået. Det viser til at boligprisene har steget kraftig det siste året. 

– Fitch vurderer kredittvekst og husholdningenes gjeld som latent risiko for kredittverdigheten, selv om det motveies av størrelsen og absorberingskapasiteten til Norges store finanspolitiske buffere, skriver byrået. 

Samtidig forventer det at den nye boliglånsforskriften, som trådte i kraft fra nyttår, til en viss grad vil stabilisere boligmarkedet fremover. 

– Vi forventer ikke alvorlig finansiell ustabilitet ettersom bankene er godt kapitalisert og misligholdte lån utgjør mindre enn 0,5 prosent av totale lån (som i hovedsak stammer fra oljesektoren).

Byrået peker også på at norske boliglånskunder står fullt ansvarlig for sine lån, i motsetning til praksisen i flere andre land der lånet følger boligen. Og at boligutbyggerne har en praksis der byggingen først starter opp etter et visst forhåndssalg av boliger. Dette vil dempe effektene av en eventuell skarp nedgang i boligprisene, påpeker Fitch.

Konklusjonen er dermed at toppvurderingen for den norske staten for øyeblikket ikke er truet. Byrået minner imidlertid om at det er spesielt to forhold som kan sette vurderingen under press:(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

  • Risiko rundt den finansielle stabiliteten som følge av et makroøkonomisk sjokk, som vil bli forsterket av overdreven kredittvekst og stor gjeld i husholdningene
  • En betydelig tæring på Norges statsfinanser og positive driftsbalanse overfor utlandet på mellomlang sikt

Trump forlot rommet før han fikk signert
USAs president Donald Trump forlot møtet med pressen før han fikk skrevet under på presidentordrene han var kommet for å signere.
00:35
Publisert: