Danske Bank Markets la onsdag frem nye prognoser for norsk økonomi. Meglerhuset venter en oljedrevet vekst i økonomien de neste to årene, og ser for seg at arbeidsledigheten skal falle videre samtidig som lønnsveksten vil øke.

Til tross for geopolitisk uro og blandede norske nøkkeltall tror også Danske Bank Markets at Norges Bank vil heve styringsrenten fra rekordlave 0,5 prosent i september.

(Se oversikt over prognosene lenger ned i saken)

Venter 15 prosent økning i oljeinvesteringer

Meglerhuset venter at høyere oljeinvesteringer vil være en viktig bidragsyter til økt økonomisk vekst i Norge de neste årene.

Sjeføkonom Frank Jullum i Danske Bank Markets venter at høyere oljeinvesteringer vil bidra til økt økonomisk vekst i norsk økonomi.
Sjeføkonom Frank Jullum i Danske Bank Markets venter at høyere oljeinvesteringer vil bidra til økt økonomisk vekst i norsk økonomi. (Foto: Ida von Hanno Bast)

Økonomene i Danske Bank viser til at kostnadskutt på norsk sokkel har ført til at oljeselskapenes break-even-pris ligger på under 30 dollar per fat, mens spotprisen på nordsjøoljen Brent nå er på rundt 75 dollar per fat. Prisene på olje med levering tre til fire år frem i tid ligger på rundt 70 dollar per fat.

På bakgrunn av dette venter Danske Bank Markets at oljeinvesteringene vil øke med 15 prosent fra 2018 til 2019.

– Dette er første tegn på at oppgangen i oljesektoren går inn i en ny fase, hvor investeringer i nye prosjekter i økende grad komplementerer utviklingen av eksisterende felt, heter det i rapporten.

Frem til nå har det positive omslaget i oljerelaterte næringer hovedsakelig bare har vist seg i forventningsundersøkelser og ordrebøker, påpeker økonomene.

– Dette vil antagelig forvandle seg til en betydelig økning i aktiviteten i disse næringene i andre halvår i år og i 2019, heter det i rapporten.

Venter boligprisbrems

Økonomene i Danske Bank Markets mener boligmarkedet har vært en av hovedrisikoene for norsk økonomi, men at de nå ser klare tegn til stabilisering i markedet.

– Risikoen nå relateres til det høye gjeldsnivået blant husholdningene, som gjør økonomien sårbar dersom rentene stiger raskere enn ventet, skriver økonomene i rapporten.

Boligprisene er nå nær de samme nivåene som i andre halvdel av 2017, etter en prisoppgang gjennom 2018. Oppgangen kan forklares med en bedre balanse mellom tilbud og etterspørsel, mener Danske Bank Markets.

Omslaget i boligmarkedet har vært størst i Oslo. Boligprisene i Oslo har økt hver måned siden årsskiftet. I mai steg boligprisene i hovedstaden med én prosent.

– Prisene der har klatret nær syv prosent sesongjustert hittil i år, og etterspørselen har vært sterk nok til nesten å halvere tilbudet sammenlignet med høsten i fjor, heter det i rapporten.

Meglerhuset venter at boligprisene vil bremse opp i andre halvdel av 2018, ettersom det vil komme flere boliger inn på markedet og at boliglånsrentene er ventet å stige til høsten.

– På den annen side ser vi ingen stor risiko for en betydelig nedgang i boligmarkedet, med mindre rentene stiger raskere enn ventet.

Svekket krone etter uro

I rapporten trekker Danske Bank Markets frem at kronen er svakere enn økonomene så for seg da de la frem forrige prognose i mars.

– Blandede nøkkeltall fra Norge, inkludert lavere inflasjon enn ventet, har skapt usikkerhet rundt den signaliserte renteøkningen. Men den største årsaken til en svekket krone skyldes mest sannsynlig forhold utenfor Norge, skriver økonomene.

Fremover venter meglerhuset at innenlandske faktorer vil gi drahjelp til den norske kronen, men at fortsatt geopolitisk uro kan dempe risikoappetitten.

– Mørkere og mer usikkert enn på lenge

Denne uken la også NHO frem nye økonomiske prognoser. NHOs sjeføkonom Øystein Dørum venter en positiv vekst i bruttonasjonalproduktet for Fastlands-Norge de neste tre årene, samt økende sysselsetting og fallende arbeidsledighet.

Til tross for at utsiktene er gode for norsk økonomi, mener Dørum det internasjonale bildet er mer urovekkende.

– Norge går sommerferien i møte med et todelt internasjonalt bilde som bakteppe. Den kortsiktige, konjunkturelle situasjonen er fortsatt relativt god. Men det langsiktige bildet fremstår som mørkere og mer usikkert enn på lenge, heter det i rapporten.(Vilkår)

Sånn lager du kake i bilen
02:04
Publisert: