Kronen kommer til å få en ytterligere knekk i månedene som kommer, varsler senioranalytiker Kristoffer Kjær Lomholt i Danske Bank i en oppdatering til kundene denne uken.

– Selv om vi fortsatt er optimistiske med tanke på utsiktene for 2018, har den siste rekken med nøkkeltall antydet at vi nå tar en pust i bakken, skriver Lomholt om forventningene til den videre utviklingen i kronen.

Kronen har de siste månedene i stor grad holdt seg innenfor intervallet mellom 9,30 og 9,40 kroner for en euro. Torsdag morgen handles euroen til 9,38 kroner i valutamarkedet.

Frem mot årsskiftet vil kronen svekkes til 9,50 kroner for en euro, ifølge analytikerens prognose.

Mye går i mot

Lomholt mener det er en rekke faktorer som vil føre til en ytterligere svekkelse, før kronen igjen styrkes utover det neste året:

  • Svakere nøkkeltall for industrien gjør at denne sektoren igjen er en risikofaktor for den økonomiske utviklingen
  • Vareforbruket har falt tilbake
  • Nedgangen i antall arbeidsledige har bremset opp
  • Inflasjonen er lavere enn ventet
  • Boligmarkedet fortsetter å kjøle seg ned. Selv om dette blir sett på som en naturlig korreksjon, snarere enn et boligkrasj, er dette en av nøkkelfaktorene fremover
  • Norges Bank har varslet at styringsrenten vil bli holdt uendret frem til sommeren 2019 og det er ikke ventet nye signaler om renteutviklingen i forbindelse med neste ukes rentemøte
  • En nær nøytral impuls i forslaget til statsbudsjett som ble lagt frem i forrige uke påvirker heller ikke tidspunktet for sentralbankens første renteøkning
  • Anslag på spekulativ posisjonering i kronen har vist økt tro på kronen de siste månedene, men i løpet av de siste ukene har denne troen blitt noe svekket

Tror på sterkere krone neste år

Lomholt har tidligere pekt på at sesongmessige variasjoner vil kunne bidra til at kronen vil svekkes frem mot årsskiftet. Sammen med litt svakere nøkkeltall for den økonomiske utviklingen, mener han argumentene for svakere krone fremover er styrket.

– I tillegg var budsjettforslaget for 2018 potensielt kronepositivt, men med en impuls på 0,1 prosentpoeng, viste deg seg å bli nøytralt, skriver Lomholt.

I løpet av neste år tror han imidlertid kronen på nytt vil styrkes og neste høst venter han at en euro vil handles til rundt 9,10 kroner.

Analytikerne i DNB Markets har et litt mer optimistisk syn på vegne av kronen de kommende månedene. Allerede like etter årsskiftet venter de at en euro vil koste rundt 9,10 kroner. På 12 måneders sikt er prognosen 8,80 kroner for en euro.

DNB-analytikerne peker i en oppdatering denne uken på at kronen fortsatt ser undervurdert ut på dagens nivåer og de venter å se ytterligere støtte til den norske valutaen fra høyere oljepris fremover.

Kroneprognoser

Antall kroner for en euro.

Kilde: Danske Bank/DNB Markets(Vilkår)


Forsiden med de tre løpende aksjemeglerne er ikonisk. Slik opplevde de historiens mest dramatiske dag på Oslo Børs
De ble selve bildet på børskrakket. Slik husker de den dramatiske dagen på Oslo Børs.
08:09
Publisert: