Fredag morgen kom Danske Bank med nye spådommer for norsk økonomi i rapporten Nordic Outlook. Til tross for at både børsene og oljeprisen har falt kraftig de siste ukene, og at frykten for en global resesjon stadig øker, er sjeføkonom Frank Jullum svært positiv.

– Vi ser ingen motvind for norsk økonomi i 2019, sier han.

Økonomene i Danske Bank tror ikke det blir noen global resesjon, og de tror heller ikke at den amerikanske sentralbanken kommer til å kutte renten i løpet av året, slik markedet nå har priset inn.

– Den største risikoen er at vi tar feil i synet vårt på global økonomi, sier Jullum.

De to viktigste årsakene til at Danske Bank ikke ser for seg en global økonomisk nedtur, er at de tror på en handelsavtale mellom USA og Kina, og at Kina allerede har innført pengepolitisk stimuli.

Ser sterkere eksport

Det er flere grunner til at det kommer til å gå bra med norsk økonomi, men den viktigste er at veksten i oljeinvesteringene kommer til å bli høy, trolig rundt 13 prosent, ifølge SSBs siste undersøkelser.

– Veksten i oljeinvesteringer gir den sterkeste impulsen mot fastlandsøkonomien siden 2013, sier Jullum.

I tillegg vil aktiviteten i bygg- og anleggssektoren vokse raskere enn i fjor, og privat forbruk vil øke, takket være høyere reallønnsvekst.

Til tross for en avmating i den økonomiske veksten globalt, tror Jullum at norsk eksport vil ta seg opp i løpet av året. Det vil ikke bare skje på grunn av den svake kronekursen, men mest fordi oljeinvesteringene er i ferd med å øke globalt.

– Vi får en sterkere etterspørselsvekst i den eksportrettede delen av oljeindustrien, sier Jullum, og legger til:

– I løpet av årene med svak kronekurs har vi spurt oss hvorfor eksporten ikke har tatt seg opp mer. Det er litt fordi den er blitt holdt nede av lav eksport av oljerelatert industri.

Dette tror han nå er i ferd med å endre seg.

Ser mulighet for tre rentehopp

På grunn av den brede oppgangen i norsk økonomi tror Jullum at vi får minst to rentehevinger fra Norges Bank, slik sentralbanken selv har varslet. I tillegg ser han mulighet for en tredje renteheving.

– Det er mer sannsynlig at Norges Bank må heve renten tre ganger, enn at den bare hever den én gang, sier Jullum.

Årsaken til at sjeføkonomen tror dette, er at Danske Bank ser for seg et arbeidsmarked som er litt strammere enn Norges Banks syn.

Dette står i sterk kontrast til det som skjer i USA, hvor markedet i løpet av få måneder har gått fra å prise inn tre rentehevinger i 2019, til å nå prise inn et rentekutt.

– Vi tror vi får to rentehevinger i USA og en i Europa mot slutten av året, sier Jullum.

Oljeprisen er viktigst

Sjeføkonomen tror ikke nødvendigvis Norges Bank vil bli veldig påvirket av hvor mange rentehopp vi får i USA i år.

– Norges Bank vil neppe levere tre rentehevinger hvis sentralbanken i USA kutter renten, men de kan fint sette opp renten en eller to ganger.

Han tror heller ikke at markedsprisingen av renteutsiktene USA vil påvirke norsk økonomi i nevneverdig grad.

– Da må vi få en utvikling i global økonomi som gjør at oljeprisen faller til et betydelig lavere nivå, sier Jullum, som alt i alt mener nivået på oljeprisen er viktigere for Norges Bank enn rentene i USA.

Dersom oljeprisen skulle falle ytterligere, ser Jullum risiko for at leteaktiviteten på norsk sokkel skal gå ned. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Derfor kjøper ikke kinesere Iphone
Apple har tapt mye av markedsverdien sin på børsen i det siste.
01:44
Publisert: