Den norske kronen har svekket seg markant mot den amerikanske dollaren det siste året. Til tross for at Norges Bank har strammet til pengepolitikken med økte renter, har dollaren gått fra å koste rundt ni kroner i august til godt over ti kroner nå i oktober.

Sjefanalytiker i Danske Bank, Kristoffer Lomholt, spår en videre nedgang for den norske kronen de kommende månedene, og anbefaler derfor sine profesjonelle kunder å kvitte seg med kronen.

– Vinteren kommer for den norske kronen, skriver analytikeren i en fersk rapport.

For privatpersoner som investerer utenlandsk aktive, for eksempel i amerikanske aksjer, vil en kronesvekkelse være positivt på kort sikt.

Sterk dollar

Lomholt peker på det globale investeringsmiljøet som årsak nummer én for en svakere krone:

– Den norske kroner er notorisk sensitiv for endinger i det globale investeringsmiljøet, og stikker seg ut som en av valutaene som gjør det svakest i tider med lav økonomisk vekst og strammere pengepolitikk, sier Lomholt, og peker på at fersk data tilsier en videre renteoppgang og innstramning fra den amerikanske sentralbanken, ofte omtalt som «Fed».

Dette peker også seniorstrateg i Nordea Markets, Dane Cekov, på i en rapport. Han tror også at dollaren vil fortsette å styrke seg på bred basis i de kommende månedene, takket være en sentralbank som setter opp rentene i et høyt tempo og en økonomi som foreløpig viser få svakhetstegn.

– Vårt synspunkt er at styrkelsen av dollaren ikke vil stoppe før den amerikanske sentralbanken lykkes med å få inflasjonen ned, slik at den kan slippe opp pengepolitikken, eller at vi ser en klar forbedring i utsiktene for global økonomi, skriver strategen.

Analytiker i Nordea, Dane Cekov, tror styrkingen av dollaren vil fortsette.
Analytiker i Nordea, Dane Cekov, tror styrkingen av dollaren vil fortsette. (Foto: Nordea)

Det andre Lomholt trekker frem er takten i rentehevingene fra Norges Bank, som var relativt tidlig ute med å jekke opp styringsrenten. Derfor begynner vi også allerede å se effektene av en høyere styringsrente i Norge, skriver Lomholt.

Norges Bank har i tillegg signalisert et mer gradvis tempo for renteoppgangen fremover, med en økning på 0,25 basispunkter av gangen. At renteoppgangen i Norge vil være mer moderat enn i USA, vil bidra til en fortsatt styrking av dollaren, ifølge analytikken.

Dette kommer av at den globale kapitalen vil trekkes mot markedene med høyere rente.

Høyt kronesalg

De skyhøye olje- og gassprisene, som har ført til ekstreme inntekter for Norge AS, skaper også krøll i maskineriet, ifølge Lomholt.

I august ble det kjent at Norges Bank vil kjøpe valuta på vegne av staten tilsvarende hele 3,5 milliarder kroner per dag i september. Det innebærer at sentralbanken selger norske kroner.

Årsaken til det rekordhøye kroneslaget er statens inntekter fra olje- og gasselskaper, som på oppdrag fra finansdepartementet skal veksles til dollar eller euro før de kan settes inn i Oljefondet.

Det høye salget av kronen bidrar til å presse kronekursen nedover.

– I tillegg ser vi en risiko for at Norges Bank må øke salget ytterligere for november og desember, skriver Lomholt.

Anbefaler å vedde på kronefall

På kort sikt ser også Lomholt at aktiviteten og bevegelsene i olje- og gassprisene tilsier en svekkelse av kronen på tre prosent. Og til slutt trekker han frem at den norske kronen, som i kraft av å være en liten valuta, er særlig eksponert for likviditetsproblemer mot slutten av året.

– I sum ser vi derfor at positive oppsider i å ta risikoen det er å innta en shortposisjon mot den norske kronen, konkluderer Lomholt.

Skulle imidlertid Norges Bank innta en mer «haukaktig»-innstilling, risikoappetitten i det globale markedet ta seg opp eller Fed snu i sin stramme pengepolitikk, kan det medføre en styrking av kronen. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.