Teknisk beregningsutvalg la mandag formiddag frem en foreløpig rapport om grunnlaget for lønnsoppgjørene i år. 

Et av tallene som arbeidstakere venter på, er utviklingen i reallønnen.

- For de fleste var reallønnsveksten negativ etter skatt, sier Ådne Cappelen, leder for Teknisk beregningsutvalg, på en pressekonferanse mandag formiddag.

Oversikten fra beregningsutvalget viser at lønnstakere med en årslønn og en lønnsvekst som gjennomsnittet for alle lønnstakere, har fått en nedgang ireallønn etter skattpå 1,2 prosent fra 2015 til 2016. Reallønnsnedgangen etter skatt innen de store forhandlingsområdene var mellom 0,3 og 0,8 prosentpoeng mindre enn dette.

På pressekonferansen mandag sier Cappelen at årslønnsveksten i 2016 er på 2-2,5 prosent i forhandlingsområdene.

-De fleste områdene har lønnsvekst i området mellom 2 og 2,5 prosent, som er nær det som var normen etter forhandlingene i fjor. Men med en overraskende høy konsumprisutvikling ble det reallønnsnedgang, sier Cappelen, ifølge TDN Finans.

Konsumprisene økte med 3,6 prosent i 2016.

Han opplyser at det er en forskjell mellom de aggregerte og de næringsvise tallene, som hovedsakelig skyldes endringer i næringssammensettingen. Det er kraftig reduksjon i sysselsetting i deler av økonomien, særlig de mest oljeutsatte områdene, sier han.

Lønnsveksten i 2016 er blant annet påvirket av at en god del høytlønte i industrien og oljerelatert virksomhet har mistet jobben.
Lønnsveksten i 2016 er blant annet påvirket av at en god del høytlønte i industrien og oljerelatert virksomhet har mistet jobben. (Foto: Kristian Helgesen/Bloomberg)

Mange høytlønte har mistet jobben

Utvalget skriver i en pressemelding at den foreløpige rapporten denne gangen er preget av mer krevende analyse av tallene for lønnsutviklingen enn vanlig.

Cappelen peker på at det er kommet bedre og mer statistikk, samtidig som oljenedturen gir økonomiske utfordringer som har gjort arbeidet og analysene krevende.

Lønnsveksten er blant annet påvirket av at en god del høytlønte i industrien og oljerelatert virksomhet har mistet jobben.

Styrket konkurranseevne

Rapporten fra teknisk beregningsutvalg viser at Norges konkurranseevne er styrket. Timelønnskostnadene i norsk industri var i fjor i snitt 32 prosent høyere enn et handelsvektet snitt av våre handelspartnere i EU. Det er tre prosentpoeng lavere enn året før.

– -Siden 2013 har den kostnadsmessige konkurransesituasjonen bedret seg, hovedsakelig som følge av valutautviklingen. Veksten i timelønnskostnader er nå lavere enn hos mange handelspartnere, sier Cappelen på pressekonferansen, ifølge TDN Finans. 

Cappelen sier det er noen tegn på at vi nærmer oss en konjunkturbunn, men at det ikke er noen klare tegn på en sterk vekst internasjonalt som kan hjelpe en liten åpen økonomi som den norske.

Venter en prisvekst på to prosent

Utvalget anslår foreløpig en gjennomsnittlig konsumprisvekst på om lag to prosent fra 2016 til 2017. Usikkerheten i prisvekstanslaget for 2017 er spesielt knyttet til utviklingen i kronekursen og elektrisitetspriser.

Konsumprisindeksen (KPI) var opp 2,8 prosent på årsbasis i januar.

TBU undervurderte i fjor prisstigningen for 2016 med 1,1 prosentpoeng. Hovedårsaken til dette var at elektrisitetsprisene økte med 22 prosent, langt mer enn forventet.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Trump om seg selv: - Jeg tror aldri en annen president har fått til så mye på så kort tid
Donald Trump oppsummerer sine første uker som president.
01:02
Publisert: