Mandag morgen legger Statistisk sentralbyrå (SSB) frem tall for detaljomsetningen – ikke medregnet salg av motorkjøretøy – fra mars til april.

Den viser et fall på 0,9 prosent.

På forhånd var det ventet et fall på 1,0 prosent, ifølge estimater innhentet fra tre økonomer av TDN Direkt.

Fall i dagligvare

– De fleste næringene hadde en stabil utvikling fra mars til april. Unntakene var butikkhandel med salg av dagligvarer og byggevarer som bidro til nedgang for detaljhandelen, sier rådgiver Anders Falla Aas i SSB.

Under koronapandemien var salg av dagligvarer betydelig høyere enn før pandemien.

– Salg av dagligvarer har sunket i takt med at pandemien har trukket seg tilbake og koronarestriksjoner er blitt fjernet. Nå ligger salg av dagligvarer jevnt med der det lå før pandemien, sier Aas.

Lav tro på egen økonomi

At handlelysten dabber av er ikke overraskende sett i lys av det siste forventningsbarometeret fra Finans Norge, som viste at nordmenns tro på egen økonomi ikke har vært lavere siden bankkrisen på begynnelsen av 90-tallet.

Også nordmenns tro på hvordan norsk økonomi vil utvikle seg det neste året var lav. Av svarene i barometeret fremgikk det at nordmenn vil prioritere å spare og nedbetale lån, samt prioritere reising på bekostning av nesten alle andre forbrukskategorier.

Fortsatt høyt nivå

Handelsbankens sjeføkonom Marius Gonsholt Hov anslo et fall på 0,5 prosent i april, og viste på forhånd til at kortstatistikken har antydet tilbakegang. Dette skjer imidlertid etter et kraftig shoppeløft på 3,3 prosent i mars, og sjeføkonomen påpeker at nivået i detaljhandelen fortsatt er høyt.

Fremover tror han det er gjeninnhentingen i tjenestesektoren som vil være vekstkraften i den norske økonomien.

«Samlet privat konsum har hentet seg pent opp i kjølvannet av gjenåpningen, og er nå om lag fire prosent høyere enn før pandemien. En buffer i form av høy sparing under pandemien, samt sterk vekst i sysselsettingen – og dermed de aggregerte inntektene, holder en hånd under konsumveksten selv om både prisene og rentene stiger», skriver Hov i bankens morgenrapport mandag.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.